Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên Viên Điều Phối Thiết Kế Vùng Thủ Đô

Job requirement

1. Phối hợp với các Ban để thực hiện, chuẩn bị hồ sơ thiết kế phục vụ cho các hoạt động triển khai, phát triển dự án

2. Lập nhiệm thiết kế đối với các dự án, công trình được giao quản lý.

3. Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ yêu cầu, mời thầu nhà thầu tư vấn các dự án được giao quản lý thiết kế.

4. Kiểm soát chi phí tư vấn thiết kế các gói thầu các dự án được giao quản lý.

5. Tổ chức, tham gia đàm phán, thương thảo hợp đồng phối hợp với pháp chế hoàn thiện hợp đồng trong phạm vi thiết kế về công việc, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ thực hiện, sản phẩm bàn giao.

6. Quản lý tiến độ, điều phối thiết kế, khớp nối các đơn vị tư vấn để đảm bảo chất lượng hồ sơ và đúng kế hoạch theo yêu cầu của lãnh đạo tập đoàn và kế hoạch dự án.

7. Chủ trì điều phối hồ sơ thiết kế các giai đoạn được giao (TKKT, BVTC), đảm bảo hồ sơ đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

8. Phối hợp giữa đơn vị Tư vấn, Ban PTDA, BĐS/SWH và các đơn vị Sungroup liên quan trong giai đoạn đầu tư dự án để hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thiết kế.

9. Hỗ trợ và phối hợp với Công ty bất động sản để cung cấp thông tin cho việc hoàn thiện các sản phẩm bán hàng liên quan đến thiết kế: Brochure, sale kit...

10. Kiểm tra soát xét các hồ sơ thiết kế do TVSG thực hiện nhằm đảm bảo triển khai đúng ý tưởng đã được phê duyệt trong quá trình triển khai dự án.

11. Phối hợp, hỗ trợ các phòng Ban khác trong quá trình thực hiện công tác thiết kế.

12. Định kỳ kiểm tra công trường, giám sát bản quyền tác giả, kiểm soát thực trạng hồ sơ thiết kế, thực tế thi công khớp với hồ sơ đã duyệt. Kiểm tra đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

13. Các công việc khác theo Chỉ đạo của Trưởng BQLTK Vùng & Chủ tịch vùng.

Job requirement

Về phẩm chất và năng lực

 • Kỹ năng giao tiếp, thương lượng đàm phán và thuyết phục tốt, phân tích và đánh giá vấn đề nhanh, phân tích so sánh và đưa ra quyết định về giải pháp kỹ thuật chuẩn xác hiệu quả.
 • Kỹ năng lập kế hoach, quản lý tiến độ, điều phối và kiểm soát công việc chuyên nghiệp.
 • Khã năng tự cập nhật kiến thức và tự đào tạo chuyên môn và phương pháp làm việc hiệu quả cho bản thân và chia sẻ cho đồng nghiệp.
 • Ý thức chấp hành quy định, tính tuân thủ kỷ luật cao, tác phong giao tiếp văn minh & chuyên nghiệp.
 • Có tinh thần hợp tác & đồng đội cao, ý thức xây dựng đội ngũ mạnh.
 • Trung thành và trung thực với tổ chức, nhiệt tâm-tận tụy & trách nhiệm cao với công việc, chính trực trong quan hệ và xử lý công việc và các mối quan hệ. Có khát vọng vươn lên mạnh mẽ và nỗ lực cống hiến không ngừng.
 • Về trình độ

  a.       Trình độ: tối thiểu là đại học hoặc trên đại học về chuyên ngành Kiến trúc.

  b.      Tin học: Khả năng sử dụng tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng tốt

  c.       Tiếng Anh: Khả năng giao tiếp, đọc, viết đáp ứng yêu cầu làm việc độc lập.

  Về kinh nghiệm

  a.       Kinh nghiệm: Tối thiểu có 5 năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn thiết kế kiến trúc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về QLTK cho chủ đầu tư.