To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Dịch vụ Quản lý tài sản (AME) - CN.HCM

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
Updated: 20/07/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development

Job requirement

Năng lực tư vấn khách hàng đăng ký dịch vụ :

- Tiếp cận được khách hàng tiềm năng và khách hàng được gán chăm sóc của công ty để nhận diện nhu cầu và giúp khách hàng thấy ra được con đường đầu tư DGO và cách thiết lập la bàn tư duy đầu tư trong hành trình học và làm đầu tư để kiến tạo sức khỏe tài chính và tích sản. 

- Giúp khách hàng thiết lập các mục tiêu đầu tư ban đầu và các lựa chọn chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản phù hợp theo Tháp tài sản DGO.

- Giới thiệu và giúp khách hàng thấy được giá trị của gói DV DAcareby và giúp khách hàng tin tưởng và lựa chọn .

- Hướng dẫn khách hàng cách tiếp cận và sử dụng dịch vụ để có được lợi ích cơ bản cũng như các lưu ý khi dùng gói dịch vụ .

Năng lực tư vấn đầu tư và lập kế hoạch tài chính đầu tư:

- Phân tích, đánh giá báo cáo khám sức khỏe tài chính của khách hàng để nhận diện nhu cầu và phân loại khách hàng.

- Thiết kế mục tiêu và lập kế hoạch tài chính đầu tư theo mục tiêu.

- Thiết lập tài khoản iVND và ngăn quản lý tài sản theo tháp tài sản.

- Lập kế hoạch hành động của khách hàng trong kỳ (onboarding, bein, investment journey).

Năng lực quản lý tài sản và giám hộ thị trường:

- Giúp khách hàng hiểu và lựa chọn sản phẩm và chiến lược đầu tư theo tháp tài sản.

- Giúp khách hàng tham vấn và cập nhật các điều kiện đâu tư theo môi trường đầu tư vĩ mô, điều kiện giao dịch của thị trường và điều kiện của từng sản phẩm dịch vụ.

- Định kỳ đánh giá và tối ưu danh mục đầu tư phù hợp với điều kiện đầu tư của từng khách hàng.

- Báo cáo đánh giá tài khoản và các khuyến nghị điều chỉnh định kỳ.

- Nhận ủy thác giao dịch tài khoản.

Năng lực Tư vấn bán sản phẩm dịch vụ trên hệ sinh thái sản phẩm của VNDIRECT: 

- Phân tích đánh giá nhu cầu đầu tư của khách hàng để tư vấn bán sản phẩm dịch vụ.

Company Overview

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

https://vndirectcareers.com Number of employees: 100-499

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT được thành lập từ năm 2006, với cổ đông sáng lập là Tập đoàn đầu tư tài chính IPA. Công ty hoạt động theo giấy phép số... View more

Chuyên viên Dịch vụ Quản lý tài sản (AME) - CN.HCM

Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT