To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Dịch vụ KSSV

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)
Updated: 05/07/2018

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

        1.Cung cấp dịch vụ KSSV KHCN đến ĐVKD:

 • Tổng hợp thông tin, dữ liệu và cung cấp danh sách KH, các nội dung công việc cần thực hiện kiểm soát sau vay đến ĐVKD và nhắc ĐVKD thực hiện đúng thời hạn yêu cầu.
 • Theo dõi kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát sau vay đối với KH của ĐVKD và đôn đốc, cảnh báo đến các ĐVKD về việc tuân thủ quy định KSSV.
 • Đầu mối của KSSV KHCN thực hiện thông báo, chuyển thông tin đến các bộ phận nghiệp vụ liên quan đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình KSSV để có phương hướng, đề xuất phương án xử lý đối với KH.
 • Hỗ trợ Khối Bán hàng và Dịch vụ trong việc nhắc ĐVKD định kỳ, kiểm soát tính tuân thủ của KH và thực hiện xử lý thông tin vi phạm của KH theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.

        2. Thực hiện công tác hỗ trợ hoạt động KSSV tại KSSV KHCN:

 • Đầu mối vận hành, sử dụng hệ thống kiểm soát sau vay KHCN và đề xuất chỉnh sửa (nếu cần).
 • Cập nhật thông tin đầu vào cho công tác kiểm tra tính tuân thủ và kiểm tra thực địa sau giải ngân tại KSSV KHCN.
 • Đầu mối tiếp nhận, phối hợp xử lý các thông tin do Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân và Chuyên viên Kiểm tra thực địa sau giải ngân phát hiện trong quá trình thực hiện nghiệp vụ theo quy định của KSSV KHCN.
 • Kiểm soát tính tuân thủ việc theo dõi đối với khoản vay mà KH là CBNV SeABank (tuân thủ việc điều chỉnh lãi suất, hoàn trả ưu đãi/tất toán khoản vay… theo quy định của sản phẩm).

        3. Thực hiện công tác quản trị, báo cáo tình hình KSSV tại SeABank:

 • Xây dựng quy trình và các văn bản liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát sau vay KHCN.
 • Đóng góp ý kiến và xây dựng các văn bản, quy trình liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát tín dụng, kiểm soát sau vay KHCN trên toàn hệ thống.
 • Tổng hợp và báo cáo định kỳ về tính tuân thủ của các KHCN tại SeABank trên toàn hệ thống đến các bộ phận liên quan.
 • Thực hiện các báo cáo tình hình KSSV KHCN theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.

         4. Phát hiện và đề xuất các biện pháp thúc đẩy hoạt động kiểm soát sau vay tại KSSV KHCN nói riêng và hoạt động kiểm tra, giám sát sau giải ngân tại SeABank nói chung trong quá trình thực hiện nghiệp vụ.

         5. Lập báo cáo công việc theo quy định nội bộ và yêu cầu.

         6.Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo nghiệp vụ theo kế hoạch, chương trình đào tạo nội bộ của Ngân hàng (nếu có).

         7.Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Dịch vụ KSSV, Giám đốc KSSV KHCN, Giám đốc Vận hành KHCN, Giám đốc K.VH&CN, Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng. 

Company Overview

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

http://tuyendung.seabank.com.vn Number of employees: 3000

>> Liên hệ với Hội sở Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank

Chuyên viên Dịch vụ KSSV

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)