To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An, Đắk Lắk - TA072

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, International Travel Opportunity, Annual Leave

Job requirement

  • Là đầu mối tập trung của BSC-HO trong việc tiếp nhận, theo dõi và hỗ trợ xử lý các yêu cầu của Dịch vụ Khách hàng Chi nhánh bao gồm: đề xuất thay đổi quy trình, xử lý vướng mắc trong việc thực thi quy trình/chính sách, …
  • Là đầu mối phối hợp với các Khối, Phòng ban liên quan trong việc thống nhất và đưa ra các giải pháp về nghiệp vụ cho Dịch vụ Khách hàng Chi nhánh
  • Trực tiếp xử lý các việc liên quan đến Kiểm toán nội bộ, Quản trị rủi ro, Kiểm soát rủi ro vận hành
  • Là đầu mối tổng hợp báo cáo Giám đốc Trung tâm, báo cáo Khối, phân tích báo cáo và đề xuất hành động định kỳ hàng tháng cho Dịch vụ Khách hàng
  • Định kỳ lên kế hoạch các chương trình hành động phù hợp với mục tiêu, định hướng của Ban lãnh đạo Khối đối với Dịch vụ Khách hàng; Giám sát quá trình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các hành động từ các Vùng cho Giám đốc Trung tâm/ Ban Giám đốc Khối
  • Trực tiếp triển khai và giám sát thực thi các chương trình hành động cho Dịch vụ Khách hàng Chi nhánh bao gồm: Khung rủi ro vận hành 3 cấp, các chương trình văn hóa, chương trình thi đua, các chính sách Dịch vụ Khách hàng do Giám đốc Trung tâm chỉ đạo thực hiện
  • Thực hiện các công việc khác do GĐTT DVKH Chi nhánh yêu cầu

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An, Đắk Lắk - TA072

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK