English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Đấu thầu & Thanh quyết toán

Mô tả công việc

1. Công tác đấu thầu:

- Thực hiện công tác lập hồ sơ mời thầu, dự thầu, xét thầu các gói thầu xây lắp, thiết bị, tư vấn, hàng hóa và các gói thầu khác liên quan đến từng mảng chuyên môn (Cơ điện, Nội thất…) theo chuyên môn hoặc dự án được phân công;

- Thực hiện theo dõi tiến độ chào giá từ các nhà thầu. Phối hợp các phòng ban bộ phận liên quan làm rõ hồ sơ mời thầu cho Nhà thầu (nếu có) cho các gói thầu dự án theo chuyên môn hoặc dự án được phân công;

- Thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ dự thầu, tổ chức mở thầu; tổng hợp, phân tích, so sánh chào giá từ các nhà thầu làm căn cứ đệ trình phê duyệt gói thầu theo mảng hoặc vùng được phân công;

- Tham gia thương thảo Hợp đồng với nhà thầu; Lập Hợp đồng và trình phê duyệt Hợp đồng liên quan đến đầu tư xây dựng;

- Thực hiện công tác bóc tách và kiểm tra khối lượng hồ sơ thiết kế, thanh toán, quyết toán, đấu thầu, lập dự toán;

- Thực hiện công tác tính toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

2. Công tác thanh quyết toán:

- Thẩm định, hỗ trợ, hướng dẫn việc thực hiện công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình đối với các Ban Quản lý Dự án/ Đơn vị TVSG;

- Kiểm tra sự bất hợp lý giữa thực tế thi công và hồ sơ thanh quyết toán (nếu cần);

- Kiểm tra kế hoạch tạm ứng, thanh quyết toán, hồ sơ tạm ứng, thanh toán và quyết toán từ các Ban Quản lý Dự án/ Đơn vị TVSG theo Quy trình thanh quyết toán, Quy định của pháp luật hiện hành, trước khi trình Lãnh đạo Tập đoàn/ Lãnh đạo Công ty phê duyệt;

- Phối hợp với các Tổng thầu thuộc Sun Group trong việc lập/ hoàn thiện hồ sơ quyết toán đối với các hợp đồng Tổng thầu;

- Thực hiện hồ sơ thanh/ quyết toán Tư vấn chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng dự án do SunEC thực hiện;

- Thực hiện Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và quy đổi vốn đầu tư công trình xây dựng sau khi hoàn thành được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng;

- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng/Ban và các bên liên quan của công ty nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả;

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

-   Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: xây dựng/ kinh tế xây dựng/Giao thông vận tải/Thủy lợi/ Kiến trúc/ Cơ điện (Cơ, Nhiệt, điện, điện lạnh, điện tử viễn thông,.).

-   Chứng chỉ - chứng nhận: Kỹ sư Định giá; Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu; Chứng nhận các khóa học (Định giá BĐS, đánh giá dự án đầu tư, nghiệp vụ về đấu thầu,...) là 1 lợi thế.

- Vi tính văn phòng thành thạo, đặc biệt thành thạo các phần mềm Dự toán.

2. Kinh nghiệm:

- Ít nhất trên 3 năm đến 5 năm kinh nghiệm trong chuyên môn liên quan