English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Mô tả công việc

- Khảo sát, điều tra, phân tích nhu cầu đào tạo của CBCNV nhằm xây dựng chương trình đào tạo chuyên môn, phát triển cho CBNV

- Lập kế hoạch đào tạo hàng Quý, hàng năm cho toàn hệ thống Tập Đoàn

- Xây dựng kế hoạch và triển khai từng khoá huấn luyện, đào tạo tại Công ty hoặc cử đi học bên ngoài

- Lập kế hoạch và triển khai đào tạo hội nhập đối với nhân viên mới

- Xem xét và đề xuất Công ty hỗ trợ kinh phí đào tạo cho CBCNV tham gia các khoá học/đào tạo theo nhu cầu riêng của CBCNV phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty

- Kiểm soát quá trình tham gia các khoá huấn luyện của CBCNV và theo dõi đánh giá ứng dụng vào công việc sau các khoá đào tạo của CBCNV

- Hỗ trợ các phòng chức năng tự đào tạo, huấn luyện nội bộ phòng, nhằm hướng đến mục tiêu phù hợp với thực tế công việc và định hướng chiến lược của Công ty

- Tập hợp và lưu trữ, phổ biến các tài liệu huấn luyện-đào tạo. Quản lý tủ sách và thư viện điện tử của Công ty

- Cung cấp kết quả học tập của CBCNV cho hội đồng lương để xét nâng ngạch/bậc lương

- Báo cáo, tham mưu Trưởng phòng về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Phòng và của Công ty

- Tham mưu cho Trưởng phòng và BGĐ về biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Công tác huấn luyện, đào tạo và tuần thủ các quy trình, quy định công việc của nhân viên Công ty

- Hỗ trợ giảng viên nội bộ hoặc phối hợp với đơn vị đào tạo bên ngoài để xây dựng nội dung đào tạo và thiết kế tài liệu cho các lớp học đào tạo, huấn luyện nội bộ;

- Tham vấn cho các Giảng viên nội bộ tại cơ sở để có phương pháp đào tạo hiệu quả hơn;

- Lồng ghép các Nội dung Văn hóa doanh nghiệp vào các chương trình đào tạo/ Sự kiện tại Công ty.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên tất cả các chuyên ngành

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về lĩnh vực nhân sự và đào tạo. Ưu tiên có kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực tại các Tập đoàn, …

- Hiểu biết rộng, nhiều lĩnh vực, ngành nghề;

- Tư duy hệ thống, khả năng phân tích;

- Khả năng lập kế hoạch, viết báo cáo, thuyết trình;

- Thân thiện, nhiệt tình, linh hoạt và thích nghi tốt;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng đặc biệt là Power Point);

-  Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

-  Kỹ năng thuyết tình tốt

 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương