English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Đào Tạo và Quản Lý Chất Lượng

Mô tả công việc

1.1 Chuyên viên đào tạo

- Hiểu sâu về tính chất công việc, quy mô các dự án, cập nhật thường xuyên thông tin về dự án

mà mỗi nhân sự phụ trách theo từng tháng.

- Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng nội dung chương trình đào tạo kỹ năng mềm cũng như

phương pháp đào tạo phù hợp và sát với thực tế dự án. Đào tạo theo yêu cầu của dự án

bao gồm: Dự án mới setup hoặc bổ sung nhân sự.

- Đảm bảo các lớp tham gia đào tạo tỷ lệ nhân sự hài lòng với chương trình và phương pháp

của giảng viên đạt từ 90%

- Phối hợp cùng nhân sự trong phòng đào tạo phát triền kỹ năng cho nhân sự dự án sau online,

cập nhật kịp thời các kiến thức và phương pháp đào tạo mới, ứng dụng vào hoạt động đào tạo

và phát triển chuyên môn nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.

1.2 Giám sát chất lượng

- Giám sát cuộc gọi và đánh giá chất lượng cuộc gọi của các tổng đài viên theo phân công, chỉ tiêu và các tiêu chí đã được đề ra

- Ghi nhận chi tiết các cuộc gọi được đánh giá chất lượng

- Cung cấp thông tin phản hồi tới các tổng đài viên thông qua kết quả giám sát định kỳ

- Phát hiện và báo cáo kịp thời các lỗi nghiệp vụ/ vấn đề ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ

- Chủ động đưa ra các sáng kiến chất lượng bằng cách yêu cầu tuân thủ các chính sách và thủ tục đảm bảo chất lượng; phát triển mô hình mới; thực hiện thay đổi nhằm duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ

- Duy trì việc cập nhật các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên nhằm đảm bảo công tác giám sát được thực hiện chặt chẽ với các quy định/ thông tin hiện hành.

- Đề xuất các phương án để cải thiện chất lượng cuộc gọi của dự án.

- Tổng hợp báo cáo lên bộ phận cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm về vị trí tương đương

- Có khả năng giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh (Làm việc với đối tác nước ngoài)

- Tư duy mạch lạc, rõ ràng, tổng hợp báo cáo

- Có khả năng phân tích số liệu