English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Đào Tạo (Khối Bán Lẻ)

Mô tả công việc

  • Xây dựng nội dung các chương trình đào tạo, bài giảng phù hợp với từng mục tiêu của khóa học
  • Xây dựng hệ thống các bài giảng thuyết trình, kỹ năng đào tạo cho khối cửa hàng
  • Thực hiện trực tiếp đứng giảng và thuyết trình để nâng cao năng lực chuyên môn của các bộ phận
  • Thường xuyên cập nhật, hệ thống các chính sách phù hợp để phát triển nâng cao chuyên môn

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm tiếng Trung, ngôn ngữ Trung hoặc các chuyên ngành khác liên quan
  • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm đào tạo (có kinh nghiệm ở môi trường bán lẻ, chuỗi sẽ là lợi thế)
  • Có kỹ năng đứng lớp, thuyết trình, sử dụng thành thạo Powerpoint.
  • Sử dụng thành thạo tiếng Trung nghe nói đọc viết