English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Trưởng Phòng Hệ Thống Nhân Sự (Phụ Trách KPI)

Mô tả công việc

- Xây dựng, triển khai, đánh giá thực hiện kế hoạch hoạt động của các Phòng ban Tập đoàn
- Nghiên cứu, xây dựng quy trình, phát triển các công cụ đo lường đánh giá hiệu quả công việc đối với Đơn vị/cá nhân (KPI).
- Tổ chức việc đo lường, đánh giá năng suất lao động của CBNV
- Đề xuất các cơ chế, chính sách, quy trình và tổ chức thực hiện việc giao và đánh giá chỉ tiêu cá nhân.
- Nghiên cứu, đề xuất áp dụng các hệ thống nhân sự của Tập đoàn
- Đầu mối/phối hợp các đơn vị tổ chức các hình thức thu hút sáng kiến cải tiến của cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống nhằm liên tục cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng
- Xây dựng, bổ sung/chỉnh sửa các văn bản định chế thuộc lĩnh vực quản lý hiệu suất công việc, quản lý chất lượng
- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định chính sách phục vụ chức năng quản trị chiến lược nhân sự
- Triển khai thực hiện công tác thi đua - khen thưởng
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Yêu cầu công việc

- Bằng cấp; Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, ....
- Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ở các đơn vị 200 người trở lên.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về việc xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá theo tiêu chuẩn nhân sự phổ biến hiện nay.
- Kỹ năng: Kỹ năng tốt về giao tiếp, thuyết phục, có quan điểm độc lập và khả năng phân tích, đánh giá, phản biện; Kỹ năng về quản trị nhân sự, kỹ năng về quản lý và kiểm soát nguồn lực; 

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép