English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên đào tạo - Hà Nội

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm triển khai công tác đào tạo của Công ty, đảm bảo hoạt động đào tạo được tổ chức đầy đủ theo đúng kế hoạch. Đảm bảo duy trì, phát triển chất lượng nguồn nhân lực củaCông ty

1. Lập kế hoạch đào tạo năm, tháng

- Phân tích kết quả đánh giá năng lực CBNV hàng năm để xác định vùng lõm + thu thập, sàng lọc yêu cầu của các bộ phận để lập kế hoach đào tạo hàng năm- Dựa trên kế hoạch đào năm + thu thập thông tin từ các bộ phận để lập kế hoạchtháng

2. Triển khai công tác Đào tạo tập trung

- Chuẩn bị giáo trình, nội dung đào tạo và trực tiếp giảng dạy các khóa cấp cơ bản trong Khung Đào tạo để nhân sự hiểu văn hóa doanh nghiệp.- Xây dựng, thiết kế chương trình đào tạo nội bộ ngoài các chương trình theo khung

- Tìm kiếm, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo phù hợp để tổ chức các khóa đào tạo bên ngoài- Tổ chức và hỗ trợ các lớp đào tạo- Tổng hợp, đánh giá sau đào tạo- Quản lý các thông tin đào tạo.

Yêu cầu công việc

Kinh nghiệm làm việc: -Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo tại Công ty thuộc lĩnh vực thương mại

Trình độ & chuyên môn đào tạo: -Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành có liên quan như QTNNL, Luật, Hành chính học, Lao động tiền lương,…

Kỹ năng khác : 

-Kỹ năng giao tiếp.- Kỹ năng thuyết trình- Kỹ năng giảng dạy, huấn luyện

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép