To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên đào tạo

Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115
Updated: 04/05/2021

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Education /Training

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Experience:

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện các chương trình đào tạo, huấn luyện

- Phối hợp với các khoa/phòng phân tích nhu cầu đào tạo trong năm và xác định thứ tự ưu tiên các chương trình đào tạo. Xác định các hình thức đào tạo và nguồn đào tạo;

- Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm và các chương trình đào tạo phát sinh theo nhu cầu của công ty.

- Đánh giá, đề xuất các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo phù hợp với nhu cầu của Công ty;

- Tham vấn nhu cầu đạo tạo, kết hợp các hình thức đạo tạo giữa các khóa đào tạo tập trung và giải pháp nội bộ như luân chuyển, kèm cặp …;

- Lên kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo gồm danh sách học viên, dự toán kinh phí, hợp đồng đào tạo, thông báo khai giảng, chuẩn bị cơ sở vật chất, làm thủ tục nghiệm thu và thanh toán kinh phí …;

- Thực thi, cập nhật, truyền thông chính sách, quy chế, quy định, quy trình đào tạo trong Công ty.

2. Hỗ trợ các đơn vị xây dựng chương trình đào tạo hướng đến mục tiêu phù hợp với thực tế công việc và định hướng chiến lược của Công ty;

- Thiết kế và chuẩn hóa các tài liệu, biểu mẫu sử dụng trong quá trình đào tạo;

- Tham gia xây dựng, hiệu chỉnh các quy chế, quy định, quy trình liên quan đào tạo để nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, đào tạo.

3. Đào tạo định hướng nhân viên mới

- Phụ trách các chương trình đào tạo nhân viên mới: giới thiệu về Công ty, Nội quy lao động, Quy định nội bộ, Thỏa ước lao động tập thể, văn hóa Công ty, hệ thống thông tin quản lý của Công ty, chính sách lương thưởng – phúc lợi…;

- Tham gia hỗ trợ, huấn luyện các lớp đào tạo kỹ năng làm việc cơ bản cho Người lao động: giao tiếp, quản lý thời gian, trình bày văn bản, lập kế hoạch, báo cáo định kỳ …

4. Đánh giá sau đào tạo

- Đánh giá công tác tổ chức đào tạo;

- Đánh giá đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo dựa trên kết quả theo dõi quá trình đào tạo và kết quả khảo sát học viên;

- Đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả đào tạo vào công việc;

- Tổng hợp, đánh giá kết quả đào tạo, báo cáo định kỳ và khi có yêu cầu của cấp trên.

5. Định hướng phát triển nghề nghiệp

- Hỗ trợ Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự xây dựng, thiết kế và thực hiện các chương trình phát triền nghề nghiệp cho Người lao động;

- Đề xuất, tham vấn đào tạo đội ngũ nhân sự nòng cốt;

- Đề xuất, tham vấn nhân sự kế thừa theo đơn vị.

6. Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Job requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực hoặc Quản trị kinh doanh;

- Kinh nghiệm: có kinh nghiệm 2- 3 năm trong lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Có kinh nghiệm sư phạm là một lợi thế.

- Am hiểu về pháp luật lao động;

 * Phẩm chất cá nhân, tính cách:

- Trung thực, tinh thần trách nhiệm, bảo mật thông tin;

- Cầu tiến, ham học hỏi, tận tụy với công việc;

More Information

 • Qualification: Postgraduate
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115

Number of employees: 100-499

Bệnh viện Gia An 115 là mô hình hợp tác công tư (PPP) đầu tiên giữa Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Gia An 115 được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh... View more

Chuyên viên đào tạo

Công ty TNHH Bệnh Viện Gia An 115