Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO

Job requirement

- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch và mục tiêu đào tạo năm của Công ty.

- Đề xuất chương trình đào tạo phù hợp thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực.

- Thiết lập, hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện chính sách đào tạo, quy trình đào tạo của công ty đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ trong toàn hệ thống.

- Tổ chức, sắp xếp các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu và kế hoạch đề ra; lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng.

- Thiết kế và chuẩn hóa, quản lý nội dung, tài liệu đào tạo và các dữ liệu đào tạo liên quan.

- Thực hiện đào tạo các nội dung hội nhập và các nội dung liên quan đến các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo sự phân công.

- Phối hợp với các phòng ban, bộ phận, các giảng viên nội bộ để tổ chức các khóa học đào tạo theo kế hoạch và theo yêu cầu phát sinh của công ty.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp quản lý.

Job requirement

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tương đương trở lên.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh/Kinh tế/Quản trị Nguồn nhân lực/Sư phạm hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Am hiểu kiến thức kinh tế, xã hội chung và các kiến thức liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.- Am hiểu về lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Giao tiếp, thuyết phục.

- Thuyết trình.

- Kỹ năng dẫn giảng.

- Làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Quản lý thời gian.

- Giải quyết vấn đề.

- Lập kế hoạch và thực thi.

- Thương lượng và đàm phán.

- Phân tích, tổng hợp, đánh giá.

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép