Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên Viên đánh giá rủi ro & kiểm soát tuân thủ - K.CNTT

PVcomBank
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Mô tả công việc

  • Đánh giá rủi ro CNTT khi triển khai sản phẩm/dịch vụ CNTT mới/ định kỳ đưa ra chốt kiếm soát phù hợp.
  • Giám sát chốt kiếm soát và phối hợp thực hiện khác phục rủi ro .
  • Thực hiện các báo cáo quản trị định kỳ/theo yêu cầu về rủi ro hoạt động CNTT tới các cấp có thẩm quyền.
  • Đề xuất, khuyến nghị về quản lý rủi ro hoạt động CNTT và thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng.
  • Phối hợp khối QTRR, Pháp chế, IA để thực hiện chốt kiểm soát phù hợp nhằm hạn chế rủi ro CNTTT.
  • Lên kế hoạch và thực hiện đánh giá tuân thủ định kỳ CNTT.
  • Xây dựng quy trình liên quan rủi ro và đánh giá tuân thủ (Checklist nội dung đánh giá tuân thủ)
  • Thực hiện dự án theo chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng

Giới thiệu về công ty

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... Xem thêm

Chuyên Viên đánh giá rủi ro & kiểm soát tuân thủ - K.CNTT

PVcomBank