To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên đảm bảo chất lượng dự án

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Đảm bảo các dự án triển khai tuân thủ đúng những quy định, quy trình, được ban hành;
 • Thiết lập bộ công cụ hỗ trợ công tác triển khai dự án và định kỳ cải tiến nhằm đảm bảo các công cụ được sử dụng hiệu quả;
 • Phát triển hệ thống các quy định, quy tắc và hướng dẫn lưu trữ, quản lý tài liệu dự án theo tiêu chuẩn;
 • Tham gia vào quá trình xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục các chính sách, quy định, quy trình và tiêu chuẩn về Quản lý dự án;
 • Kiểm soát chất lượng dự án thông qua:
 • Tham gia vào quá trình thiết lập quy trình và phương thức đánh giá về chất lượng tại các giai đoạn của dự án.
 • Phối hợp cùng đơn vị liên quan để thực hiện đánh giá về chất lượng tại mốc quan trong dự án chuyển đổi nhằm đảm bảo các yêu cầu, thiết kế, quá trình triển khai dự án phù hợp với kiến trúc tổng thể và lộ trình triển khai

Job requirement

 • Tối thiểu tốt nghiệp Đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành; Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị, CNTT và các ngành liên quan)
 • Kinh nghiệm giám sát và kiểm soát chất lượng dự án/công việc.
 • Kinh nghiệm làm việc trong môi trường dự án
 • Hiểu biết với quy trình quản lý dự án
 • TOEIC 650 trở lên

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh... View more

Chuyên viên đảm bảo chất lượng dự án

Ngân Hàng TMCP Quân Đội