To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Cung Ứng Xây Dựng Hoàn Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

I. Tóm tắt nhiệm vụ (Job Summary)

Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng cung ứng Hoàn thiện và xây dựng về công tác cung ứng cho giai đoạn xây dựng của dự án theo phạm vi gói thầu được phân công.

II. Nhiệm vụ chi tiết (Responsibilities)

Nhiệm vụ 1: Thực hiện công tác mua hàng:

1.1 Thực hiện và kiểm soát công tác mua hàng:

- Thực hiện và kiểm soát công tác mua hàng cho các hạng mục Hoàn thiện, xây dựng theo đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách đã được duyệt; theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện hợp đồng, tiến độ thanh toán; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng cung ứng Hoàn thiện về hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ cho các gói đang thụ lý

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để tối ưu hóa trong việc lựa chọn NT/NCC cho các hàng hóa, dịch vụ cần cung cấp

- Đảm bảo mọi hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ cho các gói thụ lý theo đúng quy trình, quy định và chính sách của tập đoàn đề ra

- Cập nhật cơ sở dữ liệu cung ứng

2.2 Đàm phán, thương thảo với nhà cung cấp:

- Thương thảo với nhà cung cấp trong và ngoài nước về các điều kiện thương mại theo hướng có lợi nhất

- Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng cho các gói đang thụ lý để tối ưu hóa lợi ích cho Tập đoàn

- Quản lý Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thi công cho các gói đang thụ lý.

Nhiệm vụ 2: Hỗ trợ cấp quản lý duy trì và phát triển nguồn cung

- Cùng với Trưởng phòng cung ứng Hoàn thiện & xây dựng thực hiện phân tích và đánh giá năng lực nhà cung cấp hàng năm để tối ưu hóa danh bạ nguồn cung.

- Duy trì mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp cũ và chủ động tìm kiếm nhà cung cấp mới tiềm năng.

- Thường xuyên cập nhật, nghiên cứu công nghệ mới, vật liệu mới và ứng dụng vào dự án.

Nhiệm vụ 3: Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Báo cáo định kỳ cho Quản lý trực tiếp về công tác mua hàng của các gói đang thụ lý

- Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp hoặc các phòng ban liên quan để hoàn thành mục tiêu của Phòng cung ứng nói riêng và tập đoàn nói chung.

- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo.

III. Báo cáo trực tiếp (Direct Reporting Lines)

Báo cáo trực tiếp cho: Trưởng phòng cung ứng dự Hoàn thiện & Xây dựng

Job requirement

a.   Trình độ

- Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, kiến trúc, QTKD, Ngoại thương,…

b.   Kiến thức:

-        Kiến thức chung về mua hàng, cung ứng

-        Kiến thức chuyên sâu về mua hàng cho lĩnh vực cung ứng hoàn thiện, xây dựng dự án

-        Kiến thức về vật liệu chuyên ngành xây dựng, kiến thức về thị trường bất động sản, xu hướng kiến trúc…

c.   Kinh nghiệm:

- 03 năm

- Kinh nghiệm quản lý

- Kinh nghiệm chuyên môn

- 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cung ứng hoàn thiện, xây dựng cho các Dự án

d.   Kỹ năng:

-        Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

-        Chủ động tương tác và phối hợp tốt

-        Khả năng đọc bản vẽ, tài liệu kỹ thuật

-        Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

-        Quản lý nhà cung cấp

-        Quản lý lưu trữ hồ sơ

-        Quản lý hợp đồng

-        Quản lý hoạt động cung ứng

-        Giao tiếp tốt Tiếng Anh

e.   Các yêu cầu khác:

-        Có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, chính trực.

More Information

  • Qualification: Đại học
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Novaland Group

www.novaland.com.vn Number of employees: 1800

Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial housing... View more

Chuyên Viên Cung Ứng Xây Dựng Hoàn Thiện

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA