To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Cung ứng Cơ Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

Nhiệm vụ 1: Giám sát và quản lý công tác mua hàng:

1.1 Giám sát & quản lý mua hàng theo đúng tiến độ, chất lượng và ngân sách đã được duyệt:

- Giám sát và đôn đốc công tác mua hàng cho tất cả vật tư và trang thiết bị cho các dự án thụ lý được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra

- Đảm bảo mọi hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy trình, quy định và chính sách của Công ty đề ra

- Giám sát chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo tuân thủ các tiêu chí về chất lượng như cam kết trong hợp đồng.

- Kiểm soát chi phí mua hàng hóa, dịch vụ nằm trong ngân sách được duyệt

1.2 Thương thảo và đàm phán với nhà cung cấp:

- Thương thảo với các nhà cung cấp trong và ngoài nước về điệu kiện thương mại sao cho có lợi nhất

- Chịu trách nhiệm đàm phán về giá cả, điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng cho các hạng mục đang thụ lý để tối ưu hóa lợi ích cho tập đoàn

Nhiệm vụ 2: Xây dựng và phát triển nguồn cung

- Thực hiện phân tích và đánh giá năng lực nhà cung cấp hàng năm để tối ưu hóa danh bạ nguồn cung

- Duy trì mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp cũ và thường xuyên tìm kiếm nhà cung cấp mới tiềm năng.

- Thường xuyên cập nhật công nghệ mới và chủ động tìm kiếm thêm nhà thầu, nhà cung cấp. Thử nghiệm, kiểm tra năng lực thực hiện, bổ sung vào danh bạ nguồn cung, nếu đạt yêu cầu.

Nhiệm vụ 3: Đào tạo chuyên môn, hỗ trợ đồng nghiệp:

- Thường xuyên xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo chuyên môn cho cấp dưới

- Sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp hoặc các phòng ban liên quan để hoàn thành mục tiêu chung của Phòng cung ứng nói riêng và tập đoàn nói chung.

- Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo

Job requirement

-        Đại học chuyên ngành Kinh tế xây dựng, QTKD, Ngoại thương

-        Đại học kỹ thuật khoa điện, điện tử, cơ (Cung ứng cơ điện)

-        Kiến thức chung về mua hàng, cung ứng

-        Kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực cung ứng

-        Ưu tiên kiến thức về ngành xây dựng, bất động sản

-        02 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương với số lượng NV từ 03 người trở lên

-        07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cung ứng

-        Giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt

-        Làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt

-        Hoạch định, quản lý con người

-        Quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp

-        Quản lý nhà cung cấp

-        Quản lý lưu trữ hồ sơ

-        Quản lý hợp đồng

-        Quản lý hoạt động cung ứng

-        Quản lý cung và cầu

-        Giao tiếp tốt tiếng Anh

-        Có tư cách phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm.

More Information

  • Qualification: Đại học
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Novaland Group

www.novaland.com.vn Number of employees: 1800

Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial housing... View more

Chuyên Viên Cung ứng Cơ Điện

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA