English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Hải Dương

Mô tả công việc

  • Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số bán hàng được giao trong từng thời kỳ.
  •  Quản lý, phát triển, xây dựng quan hệ với khách hàng cá nhân trong danh mục.
  •  Tham gia các Chương trình tiếp thị sản phẩm của SeABank tới đối tượng Khách hàng cá nhân .
  •  Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Khách hàng cá nhân và Ban Giám đốc Chi nhánh.
  •  Báo cáo trực tiếp với Giám đốc Khách hàng cá nhân

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
  • Am hiểu thị trường địa phương, ưu tiên ứng viên người địa phương.
  • Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí QHKH tại ngân hàng; hoặc 02 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, phát triển khách hàng.
  • Kỹ năng về marketing và kinh doanh thương mại; Kỹ năng phân tích tài chính và rủi ro tín dụng; Hiểu biết sản phẩm và dịch vụ ngân hàng.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review