Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý giám sát Công ty thành viên

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Ngày cập nhật: 09/06/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả công việc

- Thực hiện tập hợp dữ liệu, phân tích đánh giá ngành, so sánh định vị thị trường, đề xuất các cơ chế, tiêu chuẩn quản lý hoạt động Công ty thành viên (CTTV).

- Thu thập thông tin, thực hiện các báo cáo liên quan tới danh mục đầu tư vào CTTV, hỗ trợ xây dựng các phương án tái cơ cấu vốn, triển khai các phương án tìm kiếm đối tác chiến lược, M&A của CTTV.

- Thực hiện tổng hợp thông tin, theo dõi, đánh giá, phân tích tình hình hoạt động công ty tình hình triển khai nhiệm vụ của Người đại diện, thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan tới CTTV.

- Thực hiện hỗ trợ Người đại diện và làm các báo cáo rà soát tại các CTTV đối với các nội dung trình Người đại diện trình MB phê duyệt theo thẩm quyền.

- Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, xây dựng kế hoạch của công ty được giao phụ trách.

- Thực hiện vận hành hệ thống thông tin kết nối tập đoàn, tham gia các đề án phát triển, cải tiến hệ thống.

- Tiến hành điều phối, hỗ trợ CTTV trong việc triển khai các định hướng, hướng dẫn theo trục dọc của các cơ quan quản lý tập đoàn.

- Thực hiện theo dõi hoạt động bán chéo của từng CTTV được giao phụ trách.

Yêu cầu công việc

- Cử nhân chuyên ngành Kinh tế Đầu tư, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng

- TOEIC 500 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

- Tối thiểu 01 năm lĩnh vực tài chính ngân hàng, quản trị doanh nghiệp, kiểm toán.

Thông tin khác

  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh... Xem thêm

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Quản lý giám sát Công ty thành viên

Ngân Hàng TMCP Quân Đội