Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Quản lý Chất lượng

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

- Hỗ trợ xây dựng, triển khai và quản lý hệ thống các tiêu chuẩn, cam kết về chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng

- Tham gia tổ chức triển khai và giám sát, và đánh giá việc thực hiện Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ tại các Đơn vị

- Tham gia tổ chức triển khai đánh giá sự hài lòng của Khách hàng đối với giao dịch qua nhiều kênh khác nhau

- Tổ chức, theo dõi, đánh giá định kỳ các chương trình theo tiêu chuẩn SLA, ISO, 5S, đo lường hài lòng của KH (bao gồm KH bên ngoài và KH nội bộ),

- Hỗ trợ các Đơn vị triển khai các kế hoạch hành động cải tiến chất lượng dịch vụ tại Đơn vị

Giới thiệu về công ty

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei

https://mcreditjobs.com Tổng số nhân viên: > 3000

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Tài chính TNHH MTV MB theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày... Xem thêm

Chuyên viên/Chuyên viên Cao cấp Quản lý Chất lượng

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei