To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KINH DOANH BẢO HIỂM - KV HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC

HDBank
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Job requirement

- Khai thác, tiếp cận, thiết lập xây dựng mối quan hệ với khách hàng;

- Thực hiện tư vấn, chốt Hợp đồng bảo hiểm với Khách hàng;

- Thúc đẩy kinh doanh sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ/Nhân thọ;

- Theo dõi và nhắc phí tái tục các Hợp đồng bảo hiểm đã phát hành;

- Chăm sóc và tiếp nhận các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới;

- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm, . . .

- Tuân thủ các quy định của HDBank tại từng thời kỳ.

- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ liên quan theo quy định.

- Thực hiện các công việc theo phân công khác nhằm tìm kiếm, phát triển và phục vụ khách hàng.

Company Overview

HDBank

https://hdbankcareer.com Number of employees: Trên 6,000

HDBank là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên của cả nước, được thành lập từ năm 1990. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank... View more

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CAO CẤP KINH DOANH BẢO HIỂM - KV HÀ NỘI VÀ MIỀN BẮC

HDBank