English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Chính Tuân Thủ

Mô tả công việc

 • Lập kế hoạch kiểm tra hàng năm tất cả các phòng ban của Khối.
 • Kiểm tra định kỳ, đột suất, đánh giá rủi ro liên quan đến tất cả các nghiệp vụ của Khối.
 • Kiến nghị, đề xuất và giám sát việc chỉnh sửa các thiếu sót phát hiện trong quá trình kiểm tra.
 • Tham gia góp ý, xây dựng quy trình nâng cao hiệu quả.
 • Quản lý, phân công, theo dõi, đánh giá nhân sự thực hiện công tác kiểm tra tuân thủ.
 • Kiểm tra, xem xét và duy trì tính tuân thủ theo quy định của ngân hàng.
 • Đánh giá tính hiệu quả của việc kiểm soát, quản lý rủi ro và tính tuân thủ của các quy trình.

Yêu cầu công việc

 • Ít nhất 02 năm kinh nghiệm liên quan đến kiểm toán, kiểm soát chất lượng, quản lý rủi ro tại các ngân hàng và tổ chức tài chính.Kinh nghiệm quản lý nhóm.
 • Tin học văn phòng; sử dụng tốt các chương trình chuyên dùng. trong lĩnh vực Ngân hàng.
 • Có thể đi công tác tại các tỉnh.

Quyền lợi:

 • Được làm việc trong môi trường tài chính chuyên nghiệp.
 • Chế độ hưởng khi trở thành nhân viên chính thức: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; Bảo hiểm con người, Team building, Thưởng Lễ, Tết; Khám sức khỏe hàng năm,..
 • Làm việc trong môi trường năng động.
 • Cơ hội thăng tiến theo năng lực, có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho nhân viên.