English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên chính Quản lý tài sản bảo đảm - Hà Nội

 • Nơi làm việc: Hà Nội

  Ngành nghề: Ngân hàng

 • Cấp bậc: Nhân viên

  Hạn chót nộp hồ sơ: 12-07-2019

 • Mức lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Mục đích công việc:

 • Thực hiện công việc quản lý đối với các TSBĐ phức tạp, không phổ biển.
 • Rà soát và đề xuất thay đổi văn bản chính sách liên quan đến công việc phụ trách.

2. Trách nhiệm chính:

 • Các công việc liên quan đến nghiệp vụ định giá TSBĐ như: Định giá các tài sản phức tạp; các tài sản xử lý nợ; các trường hợp kháng nghị giá.
 • Các công việc liên quan đến công tác phê duyệt giá trị TSBĐ như: Phê duyệt giá/tư vấn LTV đối với các báo cáo định giá vượt thẩm quyền của PRL, Báo cáo định giá của Đơn vị thuê ngoài, các TSBĐ trên 200 tỷ đồng….
 • Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản (quy định, quy trình, hướng dẫn…) trong công tác quản lý TSBĐ của toàn hàng như : Định giá, phê duyệt giá, quy định nhận, xếp hạng TSBĐ, quy định hạn mức, phân luồng…phán quyết về TSBĐ
 • Xây dựng hệ thống dữ liệu khung giá phục vụ vận hành và kiểm soát định giá như: Bảng khung giá Danh mục tuyến đường; Danh mục dự án bất động sản; Bảng giá xe.
 • Các công việc liên quan đến công tác quản lý hàng hóa như định giá, lập phương án quản lý kho hàng, phê duyệt phương án bảo vệ kho hàng.
 • Kiểm soát về mặt giá trị và hiện trạng TSBĐ toàn hàng : Định giá lại định kỳ TSBĐ & Quản lý về danh mục cổ phiếu niêm yết, quản lý về sự biến động giá trị của cổ phiếu niêm yết. Kiểm tra hàng hóa, kho hàng
 • Kiểm soát chất lượng định giá TSBĐ trên toàn hàng như: Chất lượng định giá của PRL/ Công ty thuê ngoài, Chất lượng định giá của các ĐVKD tự định giá, Đánh giá chất lượng và sang lọc danh sách các Đơn vị cung cấp dịch vụ định giá cho VPBank
 • Xây dựng và phát triển các công cụ nhằm nâng cao chất lượng quản trị TSBĐ toàn hàng theo yêu cầu thực tế, theo chỉ đạo của TGĐ trong từng thời kỳ: Xây dựng phần mềm quản trị TSBĐ toàn hàng, Hoàn thiện và phát triển dữ liệu về hệ thống TSBĐ phục vụ cho việc định giá, giám sát và quản lý TSBĐ trên hệ thống & Xây dựng hệ thống báo cáo, phân tích danh mục, cơ cấu TSBĐ toàn hàng.
 • Tham gia góp ý đối với các dự thảo về văn bản, chính sách, sản phẩm có liên quan đến TSBĐ
 • Kiểm soát công tác bảo vệ của các Công ty thuê ngoài trong công tác quản lý hàng hóa
 • Hỗ trợ các ĐVKD, các Đơn vị có liên quan khác trong quá trình sử dụng dữ liệu về TSBĐ hoặc áp dụng các văn bản chính sách về TSBĐ

Yêu cầu công việc

 • Nam, Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên 
 • Học các chuyên ngành Tài chính- Ngân hàng và các chuyên ngành liên quan khác
 • Ưu tiên có chứng chỉ định giá bất động sản do Sở Xây dựng cấp
 • Thành thạo tin học văn phòng
 • Có khả năng giao tiếp, trao đổi với Khách hàng/ĐVKD tốt.
 • Có khả năng viết, trình bày tốt
 • Số năm kinh nghiệm liên quan đến Định giá/ TSBĐ: Tối thiểu 03 năm
 • Số năm trong lĩnh vực Ngân hàng: Tối thiểu 02 năm 
 • Khả năng phân tích, tổng hợp vấn đề
 • Có khả năng nghiên cứu và đọc hiểu quy định của Pháp luật về các vấn đế  liên quan đến TSBĐ.
 • Có trách nhiệm với công việc, trung thực và chịu được áp lực trong công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép