Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên Viên Chính Phòng Chính Sách Và Giám Sát Triển Khai - Hà Nội - TA095

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Ngày cập nhật: 20/07/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

1. Lập kế hoạch chiến lược

 • Phân tích hiệu quả làm việc của bản thân nhằm xác định những phương pháp thực hiện nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân, đề xuất các nhu cầu đào tạo nhằm đạt được mục tiêu của cá nhân và phù hợp với định hướng chung của tổ chức.
 • Phối hợp với đơn vị triển khai Khung kiểm soát rủi ro vận hành (ORF).

2. Quản lý hoạt động

 • Xây dựng và cập nhật thường xuyên hồ sơ rủi ro của từng đơn vị, bao gồm: mô tả các rủi ro, nguyên nhân xảy ra, các chốt kiểm soát được thiết kế & tiêu chí kiểm tra, kiểm soát hiệu quả vận hành của các chốt kiểm soát;
 • Tập hợp dữ liệu báo cáo định kỳ về: Danh mục rủi ro/Heatmap; các sự kiện rủi ro phát sinh; phân tích dữ liệu về xu hướng tổn thất nội bộ; kết quả đánh giá và quản lý rủi ro nổi trội; KRI…theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Trung tâm/Khối;
 • Tiếp nhận và cập nhật SKRRHĐ của Khối Vận hành lên hệ thống CMS, phối hợp với Đơn vị phát sinh, Đơn vị phát hiện, và các Đơn vị liên quan khác để phân tích sự kiện, tìm hiểu xác định nguyên nhân, thống nhất các đề xuất giải pháp;
 • Định kỳ theo dõi và cập nhật tiến độ hoạt động khắc phục kiến nghị Kiểm toán nội bộ tại Khối Vận hành cho Phòng Kiểm tra tuân thủ;
 • Góp ý văn bản, quy trình về mặt thiết kế và vận hành các chốt kiểm soát trong quy trình;
 • Đánh giá về lợi ích giảm thiểu rủi ro của các IP cải tiến
 • Xây dựng văn bản nội bộ theo kế hoạch của Phòng/theo chỉ đạo của Giám đốc trung tâm;
 • Đầu mối tuân thủ của Khối Vận hành;
 • Tiếp nhận và phản hồi các công văn yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo phạm vi được quy định trong từng thời kỳ
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng/Giám đốc Trung tâm/ Giám đốc Khối Vận hành.

3. Chất lượng dịch vụ: Đảm bảo toàn bộ các hoạt động tuân thủ theo cam kết SLAs

4. Tuân thủ: Đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy định và quy trình của VPBank

5. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả

 • Phân tích, đề xuất các phương pháp để tạo được môi trường làm việc đoàn kết, hiệu quả, đạt được mục tiêu của tổ chức
 • Đề xuất các nhu cầu đào tạo để phát triển nhân sự, xây dựng đội ngũ làm việc gắn kết

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Tổng số nhân viên: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... Xem thêm

Chuyên Viên Chính Phòng Chính Sách Và Giám Sát Triển Khai - Hà Nội - TA095

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK