Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên chính Pháp chế & Tuân thủ - Trụ sở chính

Job requirement

- Nghiên cứu những quy định của pháp luật liên quan đến các hoạt động của Bảo Việt Nhân thọ để đề xuất các ý kiến tư vấn pháp lý về các hoạt động nghiệp vụ trong toàn Tổng Công ty.

- Phát hiện, phân tích, đánh giá, đề xuất về những rủi ro pháp lý phát sinh từ những cam kết, thỏa thuận trong hoạt động kinh doanh để có những giải pháp kịp thời nhằm giảm thiểu các thiệt hại về tài chính cũng như uy tín của Bảo Việt Nhân thọ.

- Xây dựng và thẩm định các văn bản nội bộ của Bảo Việt Nhân thọ, đóng góp ý kiến đối với các văn bản của Bộ Tài chính, Tập đoàn Bảo Việt, Hiệp hội bảo hiểm và cơ quan nhà nước khác gửi lấy ý kiến.

- Hướng dẫn/phối hợp với các Phòng Ban/Công ty thành viên giải quyết các vụ tranh chấp, vụ việc pháp lý của toàn hệ thống.

Job requirement

- Nam, nữ hình thức khá

- Tốt nghiệp đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành luật kinh tế hoặc luật dân sự;  có chứng chỉ đào tạo nghề luật sư/chứng chỉ hành nghề luật sư/thẻ luật sư.

-  Có từ 4 năm kinh nghiệm làm công tác xử lý nợ/pháp chế đại lý/pháp chế doanh nghiệp trong các định chế tài chính hoặc văn phòng luật sư uy tín.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chăm chỉ và trung thực; sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép