To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Và Quản Lý Tín Dụng - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hồ Chí Minh - TA014

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 09/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

1. Thực hiện báo cáo thông tin ngành: Đưa ra bản thông tin các ngành đang tài trợ & các ngành mục tiêu của CMB để cung cấp cho RM làm cơ sở khi đưa vào tờ trình cấp tín dụng.

2. Thẩm định thực tế khách hàng

  • Thẩm định thực tế /tham gia làm việc với khách hàng trước khi cấp tín dụng
  • Thẩm định thực tế/tham gia làm việc với khách hàng trong và sau khi cấp tín dụng 
  • Đối tượng khách hàng: hoạt động core business (thương mại, sản xuất) vay vốn lưu động

3. Thẩm định khách hàng:

  • Thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng (cấp mới, tái cấp) cho khách hàng thuộc phân khúc CMB - là một khâu quan trọng, cần thiết trong quá trình cấp tín dụng cho khách hàng
  • Đối tượng khách hàng: hoạt động core business (thương mại, sản xuất) vay vốn lưu động

4. Bảo vệ các đề xuất cấp tín dụng: Trình bày và bảo vệ những nội dung đề xuất cấp tín dụng, trả lời các câu hỏi của Hội đồng tín dụng các cấp để các cấp quản lý/phê duyệt có cơ sở ra quyết định phê duyệt tín dụng.

5. Công tác kiểm soát sau vay: Thực hiện KSSV thực tế và theo các báo cáo KSSV từ Khối tín dụng

6. Triển khai và hướng dẫn

  • Hướng dẫn các Phòng kinh doanh triển khai các chính sách, quy định liên quan đến tín dụng, hỗ trợ và tham gia giải đáp thắc mắc/ phản hồi từ từ các Phòng kinh doanhđơn vị kinh doanh trong quá trình thực hiện các văn tín dụng đã ban hành.
  • Triển khai thực hiện các bản tin rủi ro tín dụng/rủi ro hoạt động dựa trên các case thực tế tại Khối, VPBank hoặc tại Ngân hàng khác

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Và Quản Lý Tín Dụng - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hồ Chí Minh - TA014

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK