Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên chính Phân tích dữ liệu kiêm Test - TEC - 1H100

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Ngày cập nhật: 19/11/2020

Thông tin tuyển dụng

 • Nơi làm việc: Hà Nội

  Mức lương:

 • Ngành nghề: CNTT - Phần mềm

  Hạn chót nộp hồ sơ:

 • Cấp bậc: Nhân viên

Phúc lợi

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

1. Lập kế hoạch

 • Lập và thực hiện kế hoạch/Checklist công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao đảm bảo bao quát toàn bộ công việc.
 • Định kỳ tự đánh giá kết quả công việc và báo cáo CBLĐ, đưa ra các ý tưởng, đề xuất cải tiến,… để nâng cao hiệu quả công việc. 

2. Phân tích yêu cầu, viết tài liệu đặc tả

 • Tìm hiểu yêu cầu của người sử dụng, phân tích yêu cầu và xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu người sử dụng.
 • Phân tích và đưa ra mô hình, giải pháp dựa trên yêu cầu đã thu thập được.
 • Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm (system requirement specification).
 • Viết tài liệu đặc tả trường hợp sử dụng (use case).
 • Thiết kế giao diện mẫu (prototype).

3. Kiểm soát chất lượng

 • Tổ chức kiểm thử các phân hệ của sản phẩm được bàn giao từ team phát triển.
 • Phối hợp với Ban Quản lý quy trình chất lượng kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao.

4. Quản lý rủi ro

 • Nhận biết và cảnh báo các rủi ro của dự án cho PM, lãnh đạo phòng.
 • Đề xuất phương án giải quyết rủi ro.

5. Đào tạo và hướng dẫn

 • Đào tạo và hưỡng dẫn các thành viên mới trong dự án, đảm bảo mọi người đều nắm bắt được công việc đang thực hiện.
 • Đào tạo người sử dụng về các tính năng trên hệ thống.

6.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Tổng số nhân viên: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... Xem thêm

Chuyên viên chính Phân tích dữ liệu kiêm Test - TEC - 1H100

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent