English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên chính kiểm soát tuân thủ - TVPLTT - MSB

Mô tả công việc

1. Giúp việc cho giám đốc kiểm soát tuân thủ thực hiện các nhiệm vụ:

 • Xây dựng, hướng dẫn áp dụng, tiếp nhận và quản lý hệ thống báo cáo tuân thủ, báo cáo hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng được lập bởi các đơn vị báo cáo;
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung kiểm tra, giám sát tuân thủ và triển khai chương trình kế hoạch theo chuyên đề hàng năm hoặc đột xuất đảm bảo hoạt động của MSB tuân thủ quy định của pháp luật
 • Thực hiện phân tích báo cáo, thông tin về các hành vi vi phạm tuân thủ, đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của vi phạm tuân thủ.
 • Lập báo cáo tuân thủ để báo cáo cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát và báo cáo hành vi vi phạm tuân thủ cho tổng giám đốc
 • Chủ trì xây dựng chính sách, công cụ kiểm tra, giám sát tuân thủ.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao liên quan đến kiểm tra, giám sát tuân thủ theo sự phân công của giám đốc kiểm soát tuân thủ, giám đốc trung tâm, gám đốc khối.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, ngân hàng, ngoại thương, luật
 • Tiếng Anh cơ bản, cấp độ A2 trở lên, sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thanh tra, kiểm toán, tuân thủ, hoặc tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong hệ thống ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.
 • Am hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc am hiểu nghiệp vụ ngân hàng
 • Có tinh thần trách nhiệm, khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức, khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng nghiên cứu, học hỏi để làm việc hiệu quả, phân tích, tổng hợp vấn đề

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương