To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Kế Hoạch Hiệu Suất - Hà Nội - TA094

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 14/01/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Cập nhật các dữ liệu dư nợ, danh sách khách hàng, danh sách nhân sự… phục vụ cho công tác phân chia chỉ tiêu thu hồi nợ, chỉ tiêu bán tài sản thế chấp hàng tháng từ Bộ phận Báo cáo và Hỗ trợ xử lý nợ và các Đơn vị liên quan
  • Thực hiện việc tính toán, phân chia chỉ tiêu thu nợ, chỉ tiêu bán tài sản bảo đảm đến cấp bộ phận và cán bộ theo các nguyên tắc đã được thống nhất từ trước hoặc theo yêu cầu tại từng thời điểm của các Trưởng đơn vị XLN, XL TSBĐ
  • Gửi số liệu chỉ tiêu tạm tính đến các cấp quản lý của Đơn vị XLN và XL TSBĐ rà soát lấy ý kiến. Giải đáp thắc mắc và tiến hành điều chỉnh số liệu (nếu cần)
  • Theo dõi, rà soát danh sách nhân sự chốt đến ngày 09 hàng tháng, điều chỉnh lại chỉ tiêu đối với các trường hợp có sự thay đổi, biến động nhân sự
  • Chốt bảng phân chia chỉ tiêu cuối cùng, trình ký các cấp quản lý và ban hành toàn Trung tâm
  • Giao danh sách các khoản vay/thẻ đến cho các đơn vị XLN để quản lý, thực hiện XLN
  • Theo dõi kết quả thu hồi nợ và chỉ tiêu giao đến các đơn vị XLN, đối soát báo cáo cùng các đơn vị XLN
  • Theo dõi việc chi quỹ thưởng Q3 hàng tháng và dự kiến quỹ thưởng Q3 cho tháng tiếp theo (T+1)
  • Hỗ trợ Trưởng bộ phận/Chuyên gia trong công tác xây dựng chính sách, kế hoạch toàn trung tâm, lên kế hoạch chương trình thưởng thúc đẩy thu nợ, bán tài sản thế chấp định kỳ (tháng/quý)
  • Thực hiện việc tính toán chỉ tiêu khác (nếu có) và công việc khác theo yêu cầu

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Kế Hoạch Hiệu Suất - Hà Nội - TA094

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK