Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên chính Cảnh báo nợ sớm khách hàng doanh nghiệp - QLRR - MSB

Job requirement

1. Thực hiện các công việc theo Quy trình Cảnh báo sớm - Quản lý nợ Khách hàng doanh nghiệp:

 • Thực hiện biện pháp đôn đốc nhắc nhở tuân thủ Quy trình, Quy định của các Bộ phận tham gia hệ thống: Nội bộ phòng / Đơn vị kinh doanh / Các bộ phận và phòng ban khác;
 • Thực hiện công việc đôn đốc nhắc nợ trước hạn/ đến hạn/ quá hạn của Khách hàng

2. Trực tiếp hỗ trợ vận hành Mô hình / Công cụ / Hệ thống được Quản lý bởi Phòng Quản lý nợ và Cảnh báo sớm ( Hệ thống Cảnh báo sớm, Quản lý nợ, Nhắc nợ tự động ,...)

 • Trực tiếp giải đáp thắc mắc của Người dùng, Ghi nhận và Đánh giá ý kiến phản hồi từ Người sử dụng;
 • Ghi nhận và báo cáo các chỉ số hoạt động của hệ thống, đưa ý kiến điều chỉnh nâng cấp hệ thống
 • Hỗ trợ công việc điều chỉnh hệ thống

3. Tham gia thực hiện báo cáo Cảnh báo sớm - Quản lý nợ

 • Thực hiện Báo cáo về Khách hàng của các Bộ phận liên quan
 • Thực hiện báo cáo toàn bộ Hoạt động Cảnh báo sớm - Quản lý nợ vào báo cáo Hội đồng Cảnh báo sớm - Quản lý nợ hàng tháng 

4. Công việc khác: Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo, phân công của cấp có thẩm quyền

Job requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.
 • Ngoại ngữ: Kỹ năng tiếng anh tương đương với cấp độ 200-300 điểm Toeic
 • Tin học: sử dụng Word, Excel, Power Point;

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Hiểu biết về tín dụng doanh nghiệp
 • Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức cơ bản về quản lý rủi ro , hiểu biết về các tiêu chí phương pháp phòng ngừa rủi ro

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm,
 • Triển khai xuất sắc

- Năng lực chung:

 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả,
 • Khả năng phân tích và định lượng

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng giải quyết vấn đề,
 • Khả năng quản lý triển khai công việc

- Năng lực chuyên môn: Khả năng nghiên cứu và phân tích dấu hiệu rủi ro của khách hàng

5. Các yêu cầu khác:

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review