To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

CHUYÊN VIÊN CẤP CAO/ TRỢ LÝ TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ

GreenFeed Việt Nam
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Job requirement

  • Lên kế hoạch, triển khai các dự án truyền thông số & quảng cáo trên nhiều kênh kỹ thuật số
  • Lên kế hoạch, sản xuất nội dung trên các nền tảng kỹ thuật số
  • Xây dựng chiến lược và tối ưu hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo truyền thông có trả phí trên nhiều nền tảng (Google, LinkedIn, Facebook, OOH, v.v.)
  • Quản lý các nền tảng kỹ thuật số của Tập đoàn
  • Quản lý, trả lời các câu hỏi, tin nhắn của khách hàng trên các tài khoản xã hội của Tập đoàn
  • Quản lý website với ưu tiên tối ưu hóa kết quả tìm kiếm và trải nghiệm người dùng.
  • Làm báo cáo đo lường hiệu quả của các kênh kỹ thuật số như số người truy cập, số lượng khách hàng mới v.v
  • Chủ động cập nhật các kỹ thuật mới về truyền thông kỹ thuật số, xu hướng mới về nội dung để cập nhật, phát triển chiến lược truyền thông
  • Quản lý và phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng đồng thời đảm bảo bảo vệ dữ liệu
  • Là đầu mối liên hệ của các nhà cung cấp và đối tác truyền thông

Company Overview

GreenFeed Việt Nam

http://greenfeedcareers.com Number of employees: > 2000

CHUYÊN VIÊN CẤP CAO/ TRỢ LÝ TRUYỀN THÔNG KỸ THUẬT SỐ

GreenFeed Việt Nam