Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên cao cấp Tiền lương và phúc lợi - MTALENT

Job requirement

1. Thực hiện các tác nghiệp liên quan tới công việc tính lương theo các quy trình hiện tại của M-Talent:

- Tổng hợp, cập nhật và kiểm tra dữ liệu đầu vào (chấm công, các khoản input khác..);

- Thực hiện thanh toán lương và các phụ cấp hàng tháng cho CBNV theo quy định ;

- Thực hiện thanh toán thưởng/ lương kinh doanh hàng tháng/ quý/ năm theo quy đinh;

- Thực hiện thanh toán các chế độ phúc lợi, chế độ trợ cấp thôi việc cho người lao động;

- Thực hiện tổng hợp về chi phí lương và các khoản trích theo lương, chi phí người lao động hàng tháng/ hàng quý/ hàng năm;

- Sắp xếp công việc khoa học, kiểm soát số liệu tính toán của bản thân và của các cá nhân khác trong nhóm khi có yêu cầu;

- Nắm rõ những điểm chưa phù hợp, đề xuất chỉnh sửa, cải tiến, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, quy trình quy định.

2. Thực hiện các tác nghiệp liên quan tới các công việc để thực hiện Quyết toán thuế TNCN cho CBNV hàng tháng/năm theo quy trình của M-Talent:

- Thực hiện đăng ký MST, quản lý hồ sơ đăng ký MSTcho CBNV;

- Tiếp nhận, đăng ký và quản lý hồ sơ giảm trừ gia cảnh, làm thủ tục cấp mã số thuế cho người phụ thuộc của CBNV;

- Lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN tháng, quyết toán thuế TNCN năm;

- Nhận và quản lý các chứng từ liên quan tới thuế TNCN: giấy cam kết về thu nhập, giấy ủy quyền, thư đề nghị quyết toán, hồ sơ đăng ký GTGC các đơn vị khác....

- Quản lý số liệu chính xác, khoa học;

- Tư vấn cho lãnh đạo và hướng dẫn người lao động khi có phát sinh vướng mắc về thực hiện các quy định về thuế TNCN;

3. Thực hiện các tác nghiệp để thực hiện các thủ tục thanh lý HĐLĐ cho CBNV theo quy trình của M-Talent:

- Tiếp nhận hồ sơ nghỉ việc, kiểm soát tính đúng đắn của hồ sơ;

- Lập biên bản thanh lý, gửi người lao động xác nhận và trình ký lãnh đạo phê duyệt;

- Thực hiện thủ tục thanh toán cho NLĐ và hướng dẫn, đốc thúc CBNV nộp tiền đối với các hồ sơ thanh lý phát sinh phải nộp thêm;

- Giải quyết vướng mắc trong thanh lý HĐLĐ;

- Lập file theo dõi, quản lý, theo dõi tình trạng thanh lý HĐLĐ.

4. Quản trị thông tin tiền lương:

- Thực hiện soạn thảo các văn bản hướng dẫn về nghiệp vụ lương, thưởng, phúc lợi, thuế thu nhập cá nhân;

- Tham mưu, đề xuất phương án xếp lương cho CBNV theo qui định;

- Theo dõi, báo cáo tình hình sử dụng quĩ lương, thưởng, phúc lợi;

- Kiểm soát, kiểm tra các nghiệp vụ tiền lương;

- Báo cáo, phân tích những điểm chưa hợp lý trong công tác tiền lương, phúc lợi làm cơ sở tham mưu cho Tổ trưởng và lãnh đạo Phòng;

- Phân tích, đánh giá công việc, đề xuất các phương án cải tiến nâng cao hiệu quả và có kế hoạch công việc cụ thể phù hợp theo từng thời kỳ;

- Chủ động, có kế hoạch sẵn sàng cho mọi sự thay đổi về quy trình, quy định trong thời gian tương lai;

- Lập các báo cáo liên quan trong công tác tiền lương.

5. Quản lý, theo dõi số liệu phải thu/phải trả các khoản tiền lương/thưởng/phúc lợi:

- Cập nhật dữ liệu phải thu/phải trả và thực hiện đối chiếu số liệu với BP kế toán hàng tháng;

- Rà soát, có phương án xử lý đối với các khoản phải thu/phải trả tồn đọng lâu ngày;

- Đề xuất cải tiến quy trình, quy định, tham gia vào cải tiến quy trình, quy định nhằm hạn chế tối đa việc tồn đọng các khoản phải thu/phải trả.6. Lập các báo cáo liên quan tới tiền lương

- Lập báo cáo quản trị thông tin theo quy định của Bộ phận;

- Lập báo cáo phục vụ thanh, kiểm tra của cơ quan Hữu quan (thanh tra lao động, thanh tra BHXH, thanh tra thuế TNCN)7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu:

- Thực hiện xác nhận thu nhập cho CBNV;

- Quản lý, theo dõi ngày nghỉ Phép, nghỉ bù, nghỉ không lương của CBNV;

- Thực hiện cấp, quản lý thẻ lương cho CBNV;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNV và thực hiện thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ;

- Quản lý số liệu tham gia BH sức khỏe, báo cáo tăng/giảm BH sức khỏe hàng tháng;

- Hướng dẫn, đào tạo cho nhân viên mới;

Job requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kế toán

- Tiếng Anh trình độ B1

- Thành thạo tin học văn phòng; phần mềm thanh toán lương - bảo hiểm

2. Kinh nghiệm: Từ 4-5 năm kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực lao động, tiền lương và BHXH tại  các công ty lớn (ưu tiên trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và các lĩnh vực hoạt động của các khách hàng Key account)

3. Kiến thức:

- Am hiểu về các nghiệp vụ về lao động, tiền lương, BHXH…;

- Am hiểu quy định của pháp luật, của M-Talent và Khách hàng liên quan tới nghiệp vụ tiền lương, BHXH;

4. Năng lực:

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu

- Kỹ năng lập báo cáo

- Kỹ năng giao tiếp

- Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập5. Các yêu cầu khác: Thái độ làm việc tích cực, trung thực, chủ động trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương