Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên cao cấp tài chính quản trị - Hồ Chí Minh - TA003

 • Work location: Ho Chi Minh

  Industry: Banking

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Deadline to apply: 17-05-2019

 • Salary: Negotiable

Job requirement

1. Tham gia xây dựng hệ thống báo cáo quản trị và phân tích kinh doanh của khối phụ trách

 • Xây dựng, vận hành và phát triển các báo cáo kết quả kinh doanh chuyên sâu và hiệu quả hoạt động/vận hành định kỳ hoặc bất thường theo yêu cầu. Các báo cáo này đòi hỏi các phân tích đa chiều, kết hợp giữa thông tin tài chính và phi tài chính. 
 • Tham gia xây dựng các chỉ tiêu KPI cho đơn vị phụ trách.
 • Thực hiện hoặc tham gia đánh giá về hiệu quả tài chính các chương trình sản phẩm, chương trình thúc đẩy bán, hợp tác đối tác và các dự án….Theo đó, chủ dộng xây dựng và phát triển các mô hình, mẫu biểu, đề xuất quy trình thực hiện phù hợp với các quy định của Ngân hàng.

2. Tham gia quá trình dự báo kinh doanh và lập kế hoạch tài chính của khối phụ trách

 • Theo dõi xu hướng, tình hình thực hiện kế hoạch, phân tích và đánh giá theo yêu cầu liên quan tới các hoạt động phụ trách. Chủ động xác định vấn đề, đưa ra các đánh giá và khuyến nghị cho đơn vị kinh doanh trong quá trình theo dõi và phân tích. 
 • Thực hiện công tác dự báo kết quả kinh doanh định kỳ.
 • Chịu trách nhiệm phát triển và vận hành các công cụ dự báo, mô hình tài chính, phương pháp đo lường hiệu quả tài chính, hiệu quả hoạt động liên quan đến các mảng hoạt động phụ trách hoặc khi được yêu cầu.

3. Tham gia phối hợp, tư vấn các vấn đề tài chính khác trong hoạt động của khối phụ trách

 • Trực tiếp thảo luận và làm việc với các trưởng phòng ban, đơn vị để triển khai các hành động cải thiện hiệu quả kinh doanh/hoạt động.
 • Tham gia công tác lập ngân sách và kế hoạch kinh doanh thường niên theo phân công.
 • Phối hợp/triển khai với các bên liên quan để khai thác và mở rộng các thông tin tài chính quản trị cho mục đích tăng cường chất lượng thông tin dùng cho các phân tích, đánh giá và nhận định về kết quả kinh doanh.
 • Chủ động đề xuất, xây dựng và chuẩn hóa các quy trình, quy định về các vấn đề ghi nhận, hạch toán tài chính quản trị và các vấn đề hoạt động có liên quan.

Quyền lợi

 • Lương cạnh tranh;
 • Thưởng tháng 13, thưởng hiệu quả làm việc cuối năm, thưởng các ngày lễ tết (theo chính sách ngân hàng);
 • Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại… (theo chính sách ngân hàng);
 • Được hưởng vay ưu đãi dành cho CBNV có kết quả làm việc Được đánh giá từ hoàn thành trở lên (theo chính sách ngân hàng);
 • Ngày phép: 14-16 ngày/năm;
 • Bảo hiểm: bảo hiểm sức khỏe VPCare, các chế độ BH theo luật lao động;
 • Quyền lợi về đào tạo: tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, kỹ năng của Học viện VPbank;

Job requirement

 • Có trên 2 năm kinh nghiệm, làm việc trong các lĩnh vực kế toán/kiểm toán/phân tích tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
 • Kiến thức về Kế toán Tài chính vững, tốt nghiệp hệ đào tào chính quy;
 • Có kiến thức về Kế toán Quản trị/Phân tích tài chính
 • Có kỹ năng xử lý dữ liệu tốt, đặc biệt xử lý dữ liệu quy mô lớn, khai thác dữ liệu của hệ thống;
 • Ưu tiên có hiểu biết về hoạt động ngân hàng
 • Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp viết và nói bằng tiếng Anh;  

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Business Expense, Annual Leave