To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro - Khối Thị trường Vốn

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT
Updated: 26/05/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

 1. Xây dựng chính sách, quy trình, quy định quản lý rủi ro liên quan đến hoạt động nguồn vốn:
  • Đánh giá, nhận diện rủi ro liên quan đến từng mảng hoạt động, sản phẩm, quy trình giao dịch của Khối Thị trường vốn, các thuộc tính rủi ro của danh mục đầu tư
  • Đề xuất, xây dựng chính sách, quy định, quy trình liên quan đến quản quản trị rủi ro và giám sát tuân thủ.
  • Tham gia các dự án nâng cao năng lực quản trị rủi ro
 2. Xây dựng các công cụ nhằm quản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường (lãi suất/tỷ giá/giá chứng khoán), và rủi ro hoạt động bao gồm
  • Lập các báo cáo quản lý rủi ro thị trường (MR) rủi ro lãi suất (IRR), rủi ro thanh khoản (LR) và rủi ro hoạt động (OR)
  • Xây dựng mô hình đo lường, giám sát MR, IRR, LR.
  • Xây dựng kịch bản, phương án để xác thực mô hình.
  • Hỗ trợ thiết lập và rà soát các hạn mức MR/IRR/LR trong hoạt động nguồn vốn.
  • Tham gia góp ý kiến về MR/IRR/LR đối với các sản phẩm kinh doanh vốn mới.
  • Tham gia góp ý xây dựng quy trình, quy định nhằm kiểm soát rủi ro hoạt động.
 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro
  • Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu phục vụ quản trị thông tin, quản lý rủi ro và xây dựng mô hình
  • Khảo sát cấu trúc, cơ sở dữ liệu và chất lượng dữ liệu;
  • Cập nhật thay đổi về chính sách, quy định có ảnh hưởng đến MR/LR/OR
 4. Giám sát rủi ro
  • Thực hiện các báo cáo đo lường rủi ro theo sản phẩm, mảng rủi ro.
  • Giám sát và báo cáo việc tuân thủ các quy định về hạn mức giao dịch, hạn mức rủi ro
  • Cảnh báo liên quan đến chỉ số an toàn
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.

Job requirement

 1. Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 05 năm tại các ngân hàng, công ty kiểm toán, chứng khoán đặc biệt có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro thị trường/ tư vấn quản trị rủi ro thị trường.
 2. Am hiểu sâu sắc các sản phẩm nguồn vốn, hoạt động quản lý cân đối vốn, thông lệ thị trường về quản trị rủi ro, kinh doanh vốn và ALM.
 3. Tốt nghiệp đại học/ thạc sỹ chuyên ngành kinh tế, tài chính hoăc các ngành có liên quan. Ưu tiên có chứng chỉ FRM, CFA, có khả năng sử dụng các phần mềm STATA, EVIEW, SPSS…
 4. Nắm chắc kiến thức cơ bản về tài chính, kế toán, đầu tư.
 5. Hiểu biết về tình hình kinh tế vĩ mô nói chung.
 6. Nắm vững cơ chế, quy chế, quy định của Ngân hàng nhà nước, UBCK, BTC về quản trị rủi ro, kinh doanh vốn.
 7. Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng tổng hợp và viết báo cáo.
 8. Có kỹ năng làm việc độc lập, theo nhóm.
 9. Trình độ ngoại ngữ: sử dụng thành thạo Tiếng Anh tương đương chứng chỉ tiếng Anh: IELTS 6.0, TOEIC 700, TOEFL IBT 78 trở lên.
 10. Trình độ tin học: sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint…).

Tư duy, phẩm chất, cá nhân:

 1. Trung thực, khách quan, cẩn thận.
 2. Tư duy logic, chính xác, có kỹ năng phân tích.

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

www.vndirect.com.vn Number of employees: 100-499

Công ty Chứng khoán VNDIRECT được thành lập năm 2006 , và sau hơn 10 năm hoạt động VNDIRECT  đã phát triển thành một công ty chứng khoán định hướng bán lẻ... View more

Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro - Khối Thị trường Vốn

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT