English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN TRỊ HỆ THỐNG - BAN CNTT

Mô tả công việc

CÔNG VIỆC CHÍNH

1 - Thiết kế chi tiết hạ tầng theo thiết kế tổng thể, đáp ứng các yêu cầu.

- Cài đặt, tích hợp hệ thống theo thiết kế, viết các tài liệu triển khai.

- Kiểm thử thiết bị và hệ thống.

- Triển khai theo tài liệu thiết kế và tài liệu triển khai.

- Viết tài liệu thông số cấu hình, quy trình triển khai, tài liệu nghiệm thu và tài liệu vận hành…

- Vận hành và hỗ trợ kỹ thuật.

QUYỀN HẠN

2 - Đề nghị các thành viên liên quan hỗ trợ/cung cấp thông tin phục vụ công việc.

- Đề xuất hỗ trợ/tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

- Tiếp cận các địa điểm, truy cập các hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác được giao.

- Thực hiện các quyền hạn khác theo đúng quy định/nội quy của tổ chức, theo luật Lao động và các nội dung liên quan trong HĐLĐ đã ký với tổ chức.

TRÁCH NHIỆM KHÁC

3 - Hỗ trợ các Bộ phận IT các Đơn vị thành viên trong công tác vận hành, xử lý sự cố hệ thống.

- Tham gia thẩm định các hồ sơ có liên quan theo sự phân công của cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo trực tiếp.

BÁO CÁO

4 - Báo cáo định kỳ theo đúng quy định của Tổ chức.

- Các báo cáo khác theo quy định hoặc chỉ đạo của lãnh đạo trực tiếp/lãnh đạo cấp cao.

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

5 - Kết quả online của hệ thống ứng dụng/hạ tầng theo KPI được giao.

- Kết quả hoàn thành xử lý sự cố theo cam kết (SLA).

- Kết quả hoàn thành các công việc/dự án có liên quan.

- Kết quả hoàn thành các KPI khác được giao bởi lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Đạt được các chứng chỉ chuyên ngành về hệ thống như LPI, MCSE…

- Trên 5 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí Quản trị Hệ thống và có năng lực chuyên môn vượt trội.

- Hiểu biết sâu rộng về kiến trúc các hệ thống CNTT cơ bản như Email, Web hosting, Database, AD/LDAP. 

- Có kiến thức về mô hình tải cao, mô hình H-A, Load-balancer..

- Kiến thức cơ bản về Mạng và các giao thức mạng(TCP/IP, DNS, DHCP, HTTP, Email).

- Kinh nghiệm thực tiễn vận hành, triển khai các hệ thống CNTT như Email (Exchange, Zimbra…), Web Hosting (LAMP, LEMP, IIS…) trên các nền tảng Microsoft, Linux ở quy mô vừa và lớn. 

- Kinh nghiệm thực tiễn và khả năng làm chủ hệ điều hành Linux hoặc Windows Server.

- Có khả năng lập trình, viết script thực hiện các tác vụ định kỳ trên hệ thống.

- Khả năng phân tích log, xử lý sự cố hệ thống tốt.

- Khả năng làm chủ hệ thống, thực hiện các tác vụ độc lâp, lãnh đao nhóm thực hiện các tác vụ phân tích, xử lý lỗi, thiết kế hệ thống…

- Có khả năng phân tích, tư vấn, thiết kế, kiểm định, lên hế hoạch triển khai hạ tầng hệ thống CNTT ở quy mô vừa và lớn.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục