Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Dữ Liệu (Bộ Phận VHHT) - Khối Tài Chính - Hà Nội - TA085

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

  • Kiểm soát chất lượng dữ liệu: Thu thập và phân tích yêu cầu, tham gia vào quá trình xây dựng yêu cầu chi tiết cho các chốt kiểm soát dữ liệu dơn giản, phối hợp UAT, theo dõi các lỗi dữ liệu phát sinh và quá trình xử lý lỗi đến khi hoàn thành. Kiểm soát chất lượng dữ liệu hàng ngày
  • Phát triển báo cáo: Thu thập và phân tích yêu cầu, tham gia xây dựng yêu cầu chi tiết cho các báo cáo / bảng dữ liệu, tham gia UAT; Kiểm soát vận hành báo cáo / bảng dữ liệu hàng ngày
  • Vận hành hệ thống, tư vấn, hỗ trợ: Vận hành nghiệp vụ của các hệ thống phần mềm chuyên nghiệp của khối Tài chính; Tư vấn, hỗ trợ các đơn vị trong khối Tài chính về giải pháp khai thác dữ liệu / báo cáo; tối ưu hóa quy trình khai thác dữ liệu phục vụ báo cáo quản trị và các báo cáo thanh tra kiểm toán
  • Quản lý yêu cầu phát triển: Tiếp nhận và tổng hợp yêu cầu phát triển về dữ liệu và hệ thống tài chính từ các phòng ban trong Khối Tài chính; phối hợp với khối CNTT trong quá trình ước tính nguồn lực, tham gia UAT; tham gia xây dựng tài liệu yêu cầu phát triển
  • Dự án: Tham gia các dự án của khối Tài chính và của Ngân hàng có liên quan đến dữ liệu và báo cáo tài chính: Tham gia xây dựng yêu cầu cho dự án. Phối hợp cùng nghiệp vụ thực hiện UAT, kiểm soát tiến độ xử lý các lỗi phát sinh
  • Phát triển con người: Đào tạo hướng dẫn các CBNV ít kinh nghiệm hơn trong phòng để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn của các thành viên

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Tổng số nhân viên: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Dữ Liệu (Bộ Phận VHHT) - Khối Tài Chính - Hà Nội - TA085

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK