Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Dữ Liệu (Bộ Phận DEV) - Khối Tài chính - Hà Nội - TA085

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

  • Phân tích yêu cầu: Tiếp nhận, và phân tích nhu cầu từ các phòng ban nghiệp vụ Khối Tài chính. Kiểm tra tính sẵn có của dữ liệu và khả năng của hệ thống dữ liệu đưa ra giải pháp và các điều kiện cần thiết để xử lý yêu cầu;
  • Quản lý dữ liệu / tự động hóa: Chuẩn hóa dữ liệu, đồng bộ logic trên cùng hệ thống database của finance; xây dựng hệ thống dữ liệu báo cáo, data mart finance theo nhu cầu nghiệp vụ; tạo các job tự động vận hành báo cáo; tạo các tool thu thập xử lý dữ liệu, quản trị database, quản trị user, phân quyền; hướng dẫn nghiệp vụ tiếp cận các tool trình diễn báo cáo
  • Quản lý chất lượng dữ liệu: Là đầu mối tương tác với IT để xử lý dữ liệu lỗi; đề xuất các chức năng mới cho hệ thống kiểm soát chất lượng dữ liệu; xây dựng các tool kiểm soát chất lượng dữ liệu nhằm phát kịp thời lỗi dữ liệu, các biến đổi dữ liệu tới các bên liên quan;
  • Lập kế hoạch năng lực: Phân tích tình trạng hiện tại về tính sẵn có, khả năng đáp ứng của mảng dữ liệu phụ trách; thu thập thông tin về các yêu cầu kinh doanh để tiến hành lập kế hoạch quy hoạch năng lực và đề xuất với cấp trên về kế hoạch năng lực.
  • Tham gia dự án: Tham gia phần việc dữ liệu của các dự án được phân công; phối hợp với khối CNTT/ nhà thầu đánh giá các ảnh hưởng dữ liệu tài chính; xây dựng và xác nhận tài liệu phân tích nghiệp vụ; tham gia UAT theo kế hoạch;
  • Phát triển con người: Đào tạo hướng dẫn các CBNV ít kinh nghiệm hơn trong phòng để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn của các thành viên;

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Tổng số nhân viên: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... Xem thêm

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Dữ Liệu (Bộ Phận DEV) - Khối Tài chính - Hà Nội - TA085

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK