To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm - Hà Nội - TA050

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Updated: 10/06/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Phát triển sản phẩm mới

 • Nghiên cứu thị trường và nhu cầu khách hàng để đề xuất sản phẩm mới
 • Lập tiến trình và phân phối sản phẩm / kế hoạch / nhiệm vụ / nhiệm vụ mới
 • Phối hợp với CNTT để mô tả yêu cầu sản phẩm, thử nghiệm sản phẩm mới
 • Phối hợp với Quản lý Quy trình / Pháp lý để ban hành quy định và quy trình cho sản phẩm đồng thương hiệu mới
 • Phối hợp với Tiếp thị để khởi động sự kiện / chiến dịch cho sản phẩm đồng thương hiệu mới
 • Cập nhật cho Trưởng bộ phận về tiến độ / tình trạng các công việc được giao. Báo cáo kịp thời mọi vấn đề phát sinh
 • Duy trì sự thông suốt của luồng thông tin giữa các phòng ban / đơn vị để cập nhật kịp thời về hoạt động, tránh trùng lặp và tối ưu hóa nguồn lực của bộ phận

2. Phát triển các chương trình thẻ mới

 • Nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng để đề xuất chương trình mua lại thẻ đồng thương hiệu Lập lịch trình và phân phối sản phẩm thẻ đồng thương hiệu mới
 • Phối hợp với các bộ phận / đơn vị liên quan triển khai các chương trình thẻ đồng thương hiệu mới

3. Xây dựng mối quan hệ

 • Nghiên cứu, thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác lớn, tiềm năng để thiết lập / khai thác hiệu quả sản phẩm đồng thương hiệu
 • Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với tất cả các bên liên quan như các phòng ban khác, bộ phận, đơn vị kinh doanh, nhà cung cấp để nhận được hỗ trợ trong việc cung cấp các sản phẩm mong muốn

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

https://tuyendung.vpbank.com.vn Number of employees: Trên 10.000

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn... View more

Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm - Hà Nội - TA050

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK