Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT

PVcomBank
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Incentive bonus

Mô tả công việc

  • Tham gia quản lý triển khai lộ trình phát triển chiến lược CNTT: Danh mục đầu tư, Chương trình, Dự án CNTT, ngân sách đầu tư CNTT và các công việc vận hành liên quan theo sự phân công của Lãnh đạo Khối, lãnh đạo Phòng.
  • Tổ chức triển khai và quản lý các dự án công nghệ đảm bảo đúng phạm vi, ngân sách, tiến độ và chất lượng theo cam kết( từ lập dự án đến kết thúc dự án)
  • Tham gia xây dựng các Quy định, Quy trình, hướng dẫn thực hiện công việc trong lĩnh vực  chuyên môn.
  • Tham gia các hoạt động đào tạo, hướng dẫn, trao đổi kiến thức của Khối CNTT/Ngân hàng tổ chức

Giới thiệu về công ty

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Tổng số nhân viên: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... Xem thêm

Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT

PVcomBank