Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN - KHỐI CHIẾN LƯỢC (HỘI SỞ PNJ HCM)

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Mô tả công việc

1. Xây dựng phân tích kinh doanh và giải pháp triển khai trên thực tế (tỉ trọng 40%):

 • Tư vấn giải pháp và triển khai các dự án.
 • Làm việc với các đối tác và tham gia lựa chọn các giải pháp phù hợp (hiệu quả, tiết kiệm, có tính hỗ trợ người dùng cao).
 • Kết hợp các phòng ban trong việc phối hợp thực hiện các quy trình công việc liên quan các dự án.

       Kết quả mong đợi đạt được:

       Đảm bảo các dự án thành công:

 • Đối với dự án do Phòng QLDA chủ động chịu trách nhiệm: tỉ lệ thành công 90% trở lên (trong đó các dự án trọng điểm phải thành công 100%).
 • Đối với các dự án do các Khối Phòng ban chủ động chịu trách nhiệm: tỉ lệ thành công 80% trở lên (trong đó các dự án trọng điểm phải thành công 100%)

2. Thu thập thông tin dự án và Quản lý danh mục dự án của tập đoàn (tỉ trọng 30%):

 • Thu thập và tổng hợp thông tin dự án trong tập đoàn.
 • Tư vấn quy trình nghiệp vụ dự án trong danh mục quản lý cho các đơn vị / nhân sự liên quan.
 • Giám sát, báo cáo cho Ban lãnh đạo về tiến độ, kết quả… các dự án trong danh mục.
 • Quản lý và Hỗ trợ tư vấn danh mục dự án dưới góc độ vận hành nghiệp vụ.

      Kết quả mong đợi đạt được:

 • Đảm bảo thông tin dự án trong danh mục được cập nhật thường xuyên.
 • Ban lãnh đạo được báo cáo đầy đủ và đúng hạn về các dự án trong danh mục.
 • Các dự án trong danh mục được triển khai theo đúng quy trình quản lý dự án của PNJ.

3. Thực hiện các công việc cụ thể theo sự phân công của quản lý trực tiếp (tỉ trọng 30%):

 • Tham gia và hướng dẫn viết các quy trình nghiệp vụ vận hành.
 • Tham gia đào tạo (nếu cần).
 • Thực hiện các công việc được Ban lãnh đạo phân công.

      Kết quả mong đợi đạt được:

      Tỷ lệ hài lòng của khách hàng nội bộ: từ 80% trở lên.

Giới thiệu về công ty

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn

Thông tin liên hệ toàn quốc: Phòng Tuyển Dụng/ Phòng Nhân sự. 1. Phòng Tuyển Dụng - Văn Phòng Hội sở Chính PNJ: Địa chỉ:... Xem thêm

CHUYÊN VIÊN CAO CẤP QUẢN LÝ DỰ ÁN - KHỐI CHIẾN LƯỢC (HỘI SỞ PNJ HCM)

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ