English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên cao cấp Quản lý đầu tư - TNG

Mô tả công việc

 • Làm việc với các bộ phận kế toán để thống nhất các chỉ tiêu về tài chính
 • Cung cấp thông tin cho các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư uy tín trên thị trường để soạn thảo và phát hành những Báo cáo phân tích và Nhận định của Công ty chứng khoán về các Mã cổ phiếu của Tập đoàn
 • Thực hiện diễn giải Báo cáo tài chính theo Quý để định hướng thị trường về tình hình hoạt động kinh doanh trong Quý cũng như triển vọng phát triển của các Quý tiếp theo
 • Cập nhật tình hình gia nhập các Chỉ số quan trọng trên thị trường chứng khoán của các Mã cổ phiếu thuộc Tập đoàn 
 • Cập nhật dữ liệu cổ đông, NĐT, Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Nhà phân tích… hiện tại và tiềm năng phục vụ cho việc phát triển hình ảnh, thương hiệu cổ phiếu và huy động vốn của các Mã chứng khoán thuộc tập đoàn
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của QLTT

Yêu cầu công việc

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế, TCNH, đầu tư, kiểm toán, chứng khoán...
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ TOEIC tối thiểu 500.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, powerpoint…)

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu kinh nghiệm 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phân tích tài chính hoặc thẩm định đầu tư tại Ngân hàng, công ty chứng khoán
- Có kinh nghiệm làm phân tích và có kỹ năng viết bài soạn thảo

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:

 • Am hiểu tổ chức: Nắm vững văn hóa doanh nghiệp, giá trị cốt lõi của tổ chức
 • Am hiểu về lĩnh vực ngành/nghề đang cung cấp: Có kiến thức về ngành tài chính, chứng khoán

- Kiến thức chuyên môn:

 • Am hiểu về chính sách/quy định/ quy trình trong đơn vị, phối hợp nhịp nhàng với phòng ban và các đơn vị có liên quan.
 • Có hiểu biết về các văn bản Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
 • Am hiểu về thị trường chứng khoán, các sản phẩm thị trường tài chính

4. Năng lực:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm, Tuân thủ quy định, Chủ động trong công việc
 • Năng lực chung: Khả năng giao tiếp, Khả năng làm việc nhóm
 • Năng lực chuyên môn: Khả năng nghiên cứu và phân tích thị trường

5. Các yêu cầu khác:

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Salary review