To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm thẻ tín dụng - RB - MSB - 1O044

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Phát triển và quản lý sản phẩm thẻ tín dụng được giao phụ trách

  • Đề xuất đặc tính sản phẩm, quy trình căn cứ trên tư vấn từ các phòng ban liên quan và định hướng từ cấp trên và Trung tâm Phân khúc khách hàng;
  • Xây dựng, cải tiến quy trình sản phẩm phụ trách;
  • Theo dõi, rà soát, đánh giá định kỳ chỉ tiêu tài chính, chất lượng sản phẩm, quy trình và thực hiện cải tiến (nếu có);
  • Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của các chi nhánh và các đơn vị liên quan đến quy trình, đặc tính sản phẩm trong quá trình triển khai sản phẩm;
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan thúc đẩy doanh số sản phẩm;
  • Trực tiếp hoặc phối hợp tham gia đào tạo, xây dựng các tài liệu đào tạo về sản phẩm mới/sản phẩm điều chỉnh.

2. Tuân thủ và kiểm soát rủi ro

  • Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc kiểm soát quy trình để hỗ trợ tối đa cho đơn vị kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn và lợi nhuận cho ngân hàng.
  • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ…và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
  • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động và quy định của Ngân hàng cũng như của bộ phận
  • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của QLTT

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm thẻ tín dụng - RB - MSB - 1O044

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent