To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Cao cấp Pháp chế

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave

Job requirement

Chuyên viên Cao cấp Pháp chế - Ban Pháp chế, Khối Quản trị rủi ro

1. Chịu sự lãnh đạo của Trưởng phòng nghiệp vụ và báo cáo, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng nghiêp vụ về kế hoạch và kết quả công việc do mình thực hiện.
2. Trực tiếp và chủ động thực hiện công việc do Trưởng phòng nghiệp vụ phân công như tư vấn pháp lý, thẩm định văn bản, cảnh báo rủi ro pháp lý trên toàn hệ thống SHB và gửi lại Trưởng Phòng nghiệp vụ (hoặc chuyên gia pháp lý được Giám đốc Ban phân công) để kiểm soát nội dung công việc, tham gia đàm phán hoặc giải quyết tranh chấp hoặc tố tụng,...theo phân công của Trưởng phòng nghiệp vụ.
3. Chịu trách nhiệm hoàn thành kế hoạch công việc, chất lượng và thời hạn công việc được giao.
4. Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng nghiệp vụ  hoặc Chuyên gia pháp lý được Giám đốc Ban phân công nếu có bất kỳ vướng mắc, khó khăn hay vấn đề nào vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện công việc được giao.
5. Hỗ trợ cho Trưởng phòng nghiệp vụ  hoặc Chuyên gia pháp lý được Giám đốc Ban phân công để đảm bảo hoạt động của Phòng đạt được mục tiêu và chất lượng đã cam kết theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
6. Phối hợp với các Trung tâm/ban chức năng khác tại Trụ sở chính để công việc của Phòng đạt được hiệu quả cao.

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

https://shbjobs.com Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số... View more

Similar Jobs

Chuyên viên Cao cấp Pháp chế

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )