English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên cao cấp phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng

  • Nơi làm việc: Hà Nội

    Ngành nghề: Ngân hàng

  • Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

    Hạn chót nộp hồ sơ: 31-12-2019

  • Mức lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

  • Xây dựng mô hình định lượng để :

+ Dự báo và đánh giá ảnh hưởng của chính sách tiền tệ tới TCB

+ Dự báo và đánh giá ảnh hưởng tình hình kinh tế tới kết quả hoạt động của một số ngành /khách hàng doanh nghiệp trọng yếu

+ Dự báo các xu thế, ảnh hưởng kinh tế khác  (nếu có)

  • Báo cáo, đề xuất định kỳ hàng quý, hoặc đột xuất khi có yêu cầu
  • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

+ Tối thiểu trình độ đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, toán, thống kê hoặc các chuyên ngành liên quan khác

+ Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về kinh tế và ngành ngân hàng Việt Nam, về hệ thống TCB

+ Có kinh nghiệm xây dựng mô hình định lượng để dự báo

+ Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc