Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên cao cấp phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô, Khối Chiến lược và Phát triển ngân hàng

  • Work location: Ha Noi

    Industry: Banking

  • Level: Team Leader / Supervisor

    Deadline to apply: 31-12-2019

  • Salary: Negotiable

Job requirement

  • Xây dựng mô hình định lượng để :

+ Dự báo và đánh giá ảnh hưởng của chính sách tiền tệ tới TCB

+ Dự báo và đánh giá ảnh hưởng tình hình kinh tế tới kết quả hoạt động của một số ngành /khách hàng doanh nghiệp trọng yếu

+ Dự báo các xu thế, ảnh hưởng kinh tế khác  (nếu có)

  • Báo cáo, đề xuất định kỳ hàng quý, hoặc đột xuất khi có yêu cầu
  • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo.

Job requirement

+ Tối thiểu trình độ đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, toán, thống kê hoặc các chuyên ngành liên quan khác

+ Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về kinh tế và ngành ngân hàng Việt Nam, về hệ thống TCB

+ Có kinh nghiệm xây dựng mô hình định lượng để dự báo

+ Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc