English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên Viên Cao Cấp Nhân Sự

Mô tả công việc

Quản trị nhân sự:

 • Bảo đảm các đơn vị thực thi theo hệ thống Quản trị nguồn nhân lực, cơ cấu tổ chức đã phê duyệt, lộ trình thăng tiến, đãi ngộ…;
 • Triển khai các chương trình phát triển nguồn nhân lực thông qua chính sách phát triển nguồn nhân lực nội bộ, nguồn nhân lực mới;

Quan hệ lao động:

 • Thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan đến quan hệ lao động và giải quyết các mối quan hệ lao động phát sinh liên quan đến chế độ của người lao động;
 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề quan hệ lao động, xử lý vi phạm của đơn vị;
 • Thực hiện và giám sát việc hướng dẫn các chính sách, quy chế tiền lương, thưởng, các đãi ngộ, chính sách bảo hiểm cho CBNV Công ty.
 • Phối hợp với các Trưởng bộ phận/phòng/ban/đơn vị thực hiện đánh giá hiệu quả công việc cho CBNV định kỳ tháng/quý/năm và giám sát việc tiếp nhận bản đăng ký, bảng kết quả KPI hàng tháng/quý/năm theo đúng kế hoạch.

Báo cáo:

 • Thực hiện báo cáo tháng/quý/năm...;
 • Báo cáo dữ liệu nhân sự theo quy định;
 • Các báo cáo khác phát sinh theo yêu cầu thực tế.

Công việc khác

 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp và gián tiếp.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học Chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, Kinh tế....
 • Ít nhất 03-05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Thành thạo excel, thao tác nhanh, chính xác
 • Thành thạo word và power point
 • Tiếng Anh chuyên ngành Nhân sự thành thạo
 • Giao tiếp, hoạch định và tổ chức công việc cá nhân, đánh giá và giải quyết vấn đề, phân tích tổng hợp, tư duy lo gic
 • Thân thiện, nhiệt tình, có trách nhiệm, tinh thần phục vụ, nhiệt huyết với công việc, tỉ mỉ, cẩn thận, chu đáo, bảo mật

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép