English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên Cao cấp Nhân sự

  • Nơi làm việc: Hà Nội

    Ngành nghề: Nhân sự

  • Cấp bậc: Nhân viên

    Hạn chót nộp hồ sơ: 20-12-2019

  • Mức lương: Cạnh tranh

Mô tả công việc

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban nhân sự

- Xây dựng ngân sách nhân sự SWH

- Rà soát thẩm định ngân sách nhân sự của các đơn vị thành viên

- Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động về công tác Lương thưởng, đãi ngộ

2. Lương thưởng và đãi ngộ

- Xây dựng hệ thống khung lương, các chính sách lương thưởng, đãi ngộ trong toàn hệ thống SW

- Thẩm định các đề xuất về lương thưởng, chế độ phúc lợi đối với các đơn vị thành viên

- Kiểm tra số liệu thanh toán lương thưởng, BHXH, chế độ phúc lợi tại SWH

- Kiểm tra giám sát thực hiện các thủ tục nhân sự, quản lý hồ sơ lao động tại SWH

- Chuẩn bị các nội dung chuyên môn về công tác Lương thưởng, đãi ngộ thực hiện truyền thông tới các đơn vị thành viên

3. Quan hệ lao động

- Xây dựng các công cụ kiểm soát hoạt động tuân thủ tại Khối SW

- Rà soát, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tuân thủ trong toàn khối

4. Quy trình nghiệp vụ

- Xây dựng các quy trình, quy định nghiệp vụ về công tác Lương thưởng đãi ngộ, quy trình nghiệp vụ kiểm soát tuân thủ

Yêu cầu công việc

1. Về kiến thức

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Kiến thức chuyên môn:

+ Kiến thức quản trị nhân sự

+ Kiến thức về quản trị kinh quanh, quản trị hệ thống

2. Về kỹ năng

- Kỹ năng chuyên môn:

+ Kỹ năng làm việc nhóm

+ Kỹ năng phân tích tổng hợp, kỹ năng lập kế hoạch

+ Kỹ năng đàm phán

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng tổ chức công việc

+ Kỹ năng thuyết trình, truyền đạt

3. Về phẩm chất và năng lực

- Thái độ: tích cực, chủ động

- Tính cách: trung thực, hòa đồng

- Khả năng: Chịu áp lực, sáng tạo

4. Về kinh nghiệm

- Có kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên Cao cấp Nhân sự/ Trưởng phòng Nhân sự ở các công ty có quy mô nhân sự trên 600 tối thiếu 07 năm

5. Yêu cầu khác

- Có thể đi công tác thường xuyên và có thể đột xuất

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương