Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên cao cấp nâng cao năng lực kinh doanh - Khối PFS

 • Work location: Ho Chi Minh

  Industry: Banking

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Deadline to apply: 30-11-2019

 • Salary: Competitive

Job requirement

Trách nhiệm chính

 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ...  và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Tham gia xây dựng các công cụ hỗ trợ bán
 • Tư vấn các kỹ năng liên quan đến nâng cao năng lực kinh doanh thuộc từng mảng kinh doanh bán lẻ cụ thể (tín dụng/huy động/bảo hiểm...).
 • Xây dựng nội dung và đạo tạo các kỹ năng, nghiệp vụ liên quan đến từng mảng nghiệp vụ cụ thể trên
 • Phân tích và đánh giá các số liệu, phản hồi liên quan về kết quả nâng cao năng lực kinh doanh của  các đội ngũ bán.
 • Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc về các công cụ hỗ trợ bán, kỹ năng bán
 • Trong trường hợp, phạm vi hỗ trợ không thuộc thẩm quyền quy định thì phân tích đánh giá đưa ra giải pháp xử lý phù hợp và phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu dịch vụ .
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc năng lực kinh doanh
 • Job requirement

  - Tốt nghiệp đại học trở lên

  - Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm trong lĩnh vực Tài chính- Ngân  hàng.

  Kỹ  năng chuyên môn

  + Xây dựng, nhận định và phân tích mô hình dịch vụ sau bán hiệu quả

  + Xây dựng chiến lược, chính sách, kịch bản về dịch vụ sau bán theo đặc thù từng sản phẩm và KH

  + Hiểu biết về pháp luật và các quy định liên quan đên hoạt động  ngân hàng 

  Benefits

  Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review