Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Chuyên viên cao cấp hỗ trợ, vận hành hệ thống lõi

Job requirement

- Hỗ trợ người sử dụng xử lý vấn đề có độ phức tạp trung bình và cao liên quan đến phần mềm hệ thống phần mềm lõi (Corebanking, LMS, Collection).- Đề xuất các phương án để nâng cao độ sẵn sàng hệ thống lõi/ nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.- Tham gia các dự án triển khai phần mềm ứng dụng mới liên quan đến hệ thống lõi.- Tham gia kiểm thử và nghiệm thu các phần mềm nghiệp vụ liên quan đến hệ thống lõi.- Tham gia xây dựng sản phẩm mới, xây dựng quy trình vận hành hệ thống lõi đảm bảo hệ thống vận hành an toàn hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.- Tham gia tiếp nhận các quy trình nghiệp vụ và hệ thống ứng dụng mới liên quan đến hệ thống lõi.- Tham gia xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu cấu hình các phần mềm ứng dụng liên quan đến hệ thống lõi.- Tham gia các khóa đào tạo tổng quan CNTT, đào tạo kiến thức liên quan tới hệ thống phần mềm được phân công hỗ trợ.- Tham gia đào tạo người sử dụng các kiến thức liên quan đến hệ thống lõi.- Hỗ trợ xử lý khóa ngày hệ thống lõi.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo.

Job requirement

- Đại học hoặc trên đại học các ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, tài chính, ngân hàng, toán tin.

- Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm về vận hành hệ thống lõi (Corebanking, LMS, Collection).- Có kinh nghiệm về ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL).- Có kiến thức về các loại hệ điều hành windows, linux …- Có kinh nghiệm tổ chức hệ thống hỗ trợ người dùng ServiceDesk tại các tổ chức tài chính ngân hàng.- Có kinh nghiệm tham gia dự án và kiểm thử hệ thống CoreBanking, LMS trong các ngân hàng hoặc công ty tài chính.

- Am hiểu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng và các ứng dụng CNTT

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương