To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ service desk - KCN - MSB - 1F032

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 19/11/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review

Job requirement

1. Quản lý hiệu quả ngân sách tài chính thuộc mảng công nghệ cho hạ tầng mạng tại các đơn vị trên toàn hệ thống.

2. Xây dựng kế hoạch, triển khai công việc hỗ trợ công nghệ từ xa tập trung đối với người dùng cuối trong pham vi giám đốc miền phân công.

3. Tổ chức triển khai công việc theo kế hoạch được duyệt:                                                         

  • Giám sát công việc của các cán bộ SD & các bộ phận khác trong trung tâm nhằm đảm bảo các yêu cầu hỗ trợ từ người dùng luôn có người tiếp nhận, xử lý đúng thời hạn cam kết, tuân thủ theo đúng quy trình quản lý chất lượng dịch vụ.
  • Cập nhật các kết quả xử lý vào CSDL quản lý tri thức (Knowledge Base)
  • Theo dõi, giám sát & phối hợp với các trưởng nhóm tham gia xử lý các than phiền của người dùng về công tác xử lý yêu cầu hàng ngày của nhân viên.
  • Tham gia vào tiến trình xét duyệt, thẩm định rủi ro của các đề xuất hoặc yêu cầu thay đổi.
  • Quản lý việc thông báo tiến trình triển khai các thay đổi, các phiên bản mới cho các đơn vị kinh doanh.
  • Thiết lập, báo cáo các chỉ tiêu KPI cho các cấp lãnh đạo về năng lực, hiệu suất công việc của bộ phận IT Service Desk.

4. Chuẩn hóa các quy trình, tài liệu trong các mảng việc được phân công.

5. Tư vấn, tham mưu cho BLĐ Trung tâm, Lãnh đạo Khối Công nghệ

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ service desk - KCN - MSB - 1F032

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent