To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Chuyên viên Cao cấp Giám sát Quản lý Rủi ro Hoạt động

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Annual Leave

Job requirement

  • Kiểm soát việc nhận diện rủi ro và các chốt kiểm soát trước ban hành của tất cả các qui định, qui trình, chính sách toàn Ngân hàng
  • Thực hiện đánh giá rủi ro các chuyên đề nghiệp vụ của các đơn vị nhằm phát hiện các lỗ hổng trong quy định và đề xuất các hành động cải tiến
  • Thực hiện thu thập sự kiện rủi ro để thực hiện đánh giá, phân tích và đề xuất hành động ngăn ngừa
  • Hướng dẫn đơn vị thực hiện công cụ tự nhận diện rủi ro và chốt kiểm soát để chủ động trong công tác ngăn ngừa rủi ro
  • Phối hợp xây dựng các ngưỡng kiểm soát rủi ro KRIs để chủ động ứng phó rủi ro tiềm ẩn
  • Thực hiện triển khai các Quy định duy trì hoạt động kinh doanh ứng phó thảm họa nhằm đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh liên tục của ngân hàng
  • Phối hợp xây dựng công cụ và triển khai thực hiện giám sát nhằm phát hiện sớm các giao dịch đáng ngờ
  • Phối hợp kiểm tra đơn vị để phát hiện các giao dịch đáng ngờ.

Company Overview

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB

https://ocbjobs.com Number of employees: Trên 5.000 CBNV

Chào mừng quý vị đến với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), một trong những ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam! Được... View more

Chuyên viên Cao cấp Giám sát Quản lý Rủi ro Hoạt động

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB