English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Chuyên viên cao cấp Giám sát chất lượng Thu hồi nợ

Mô tả công việc

- Tham gia giám sát trực tiếp các hoạt động của Trung tâm Thu hồi nợ đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, chính sách quy trình liên quan đến hoạt động thu hồi nợ

- Phối hợp với các đơn vị liên quan, cung cấp các tài liệu, chứng cứ để đánh giá mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm

- Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất về kết quả kiểm tra, giám sát

- Tổ chức thường xuyên các chuyên đề giám sát theo yêu cầu của các cấp quản lý hoặc chủ động tổ chức khi có những phát hiện nghi ngờ

- Lên kế hoạch triển khai giám sát theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu phát sinh

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Kinh tế, Ngân hàng, Tài chính

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giám sát thu hồi nợ hoặc thu hồi nợ pháp lý, pháp chế, kiểm toán nội bộ

- Có kiến thức về thu hồi nợ, đặc biệt trong mảng giám sát, kiểm toán, tổng hợp phân tích dữ liệu. Am hiểu hệ thống quy phạm pháp luật, các quy định trong lĩnh vực tài chính ngân hàng về cho vay, thu nợ

- Kỹ năng tổng hợp và phân tích dữ liệu, ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Excel, SQL

- Có khả năng làm việc độc lập và đi công tác xa

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe